Glaukom – tihi kradljivac vida

Glaukom – tihi kradljivac vida

Glaukom je progresivna bolest očnog nerva, a koja je u vezi sa očnim pritiskom. Za glaukom se kaže da je “tihi kradljivac vida” ili “bolest tihog slepila” jer se uglavnom javlja bez simptoma i bez tegoba, a napreduje neopaženo dok ne dovede do slepila.

Glaukom je drugi vodeći uzrok slepila u svetu, od koga boluje oko 70 miliona ljudi.

Postoji više tipova glaukoma, neki od češćih oblika su:

  • glaukom otvorenog ugla,
  • normotenzivni glaukom,
  • pigmentni glaukom,
  • pseudoeksfolijativni glaukom

Glaukom otvorenog ugla

Glaukom otvorenog ugla je najčešći oblik glaukoma u Evropi i kod nas. Kod glaukoma otvorenog ugla dolazi do sporog, ali trajnog oštećenja očnog nerva. U početku bolesti pacijent ima samo manje ispade u vidnom polju koje ne zahvataju centralni deo vida te pacijent nema osećaj da mu se nešto dešava sa vidom. Ukoliko se glaukom na vreme ne dijagnostikuje i ne leči, u završnoj fazi bolesti dolazi do propadanja centralnih delova i potpunog gubitka vida.

Povećan rizik da dobiju glaukom otvorenog ugla imaju sledeće kategorije  –  osobe preko 40 godina starosti, osobe u čijoj porodici ima obolelih od glaukoma, kratkovide osobe, dijabetičari.

Oftalmološki preventivni pregled na glaukom potrebno je raditi jednom godišnje počev od 40-te godine.

Sekundarni glaukom

Sekundarni glaukom je skup različitih tipova glaukoma kod kojih oštećenje očnog nerva nastaje zbog neke druge bolesti ili povrede oka.

Akutni angularni glaukom

Akutni angularni glaukom je poseban tip glaukoma i predstavlja hitno stanje u oftalmologiji jer očni pritisak dostiže jako visoke vrednosti, pa je praćen crvenilom oka, padom vida, bolom u oku, glavoboljom, mukom, čak i povraćanjem.

Kada se na osnovu oftalmološkog pregleda postavi sumnja na glaukom, potrebno je uraditi dodatnu  dijagnostiku za glaukom sa ciljem da se bolest potvrdi i da bi se progresija bolesti i efekat terapije u daljem toku pratili. Dijagnostika glaukoma podrazumeva: dnevnu krivu očnog pritiska, kompjuterizovano vidno polje – koja je nezaobilazna procedura kojom se dijagnostikuje i prati lečenje glaukoma. Ukoliko je neophodno rade se  i dodatne dijagnostičke metode – OCT očnog nerva/ HRT, pahimetrija.

Kada se postavi dijagnoza glaukoma, oftalmolog predlaže najbolju terapiju u cilju zaštite vašeg vida, a koja može biti medikamentozna – u obliku kapi, laserska ili hirurška.

Uz odgovarajuću terapiju glaukom se može usporiti ili se može zaustaviti dalji gubitak vidne funkcije. Zato je rana detekcija osnovna prevencija slepila uzrokovanog glaukomom.

 

Zakažite  pregled na vreme i otklonite sumnju da možda imate glaukom Specijalna bolnica za dijagnostiku i mikrohirurgiju oka Vidar Orasis Swiss Novi Sad.