Hemoglobin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hemoglobin prenosi kiseonik tkivima.

Preporuka strane: