Hemoglobin

Hemoglobin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hemoglobin prenosi kiseonik tkivima.

Hemoglobin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hemoglobin, pigment u crvenim krvnim zmcima.