Hipersalivacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hipersalivacija, preterano lučenje pljuvačke.

Preporuka strane: