Hipersalivacija

Hipersalivacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hipersalivacija, preterano lučenje pljuvačke.