Hipoglosno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hipoglosno, ispod jezika.

Preporuka strane: