Implantat za lečenje mentalnih smetnji

Univerzit Wollongong i njihovi naučnici su pri kraju razvoja inovativnog implantanta koji bi pomogao prilikom lečenja osoba sa mentalnim smetnjama i bolestima poput šizofrenije.

Profesor Ksu – Feng Huang na Nacionalnom institutu za zdravstvena i medicinska istraživanja Ilavara (eng. Ilavara Health and Medical Research Institute), vodi multidisciplinarni tim istraživača u ovom trogodišnjem projektu kojeg sa 676.000 dolara finansira njegov Institut.

Ovaj implantant bi radio slično kao i kohlearni implantant, sa elektrodama koje bi bile ugrađene u frontalni korteks mozga, koje će pružiti električnu stimulaciju i faktore rasta kako bi pospešile funkcije mozga u područjima koja su odgovorna za šizofreniju i slične poremećaje. „Poremećaji neurološkog rasta mozga, kao i poremećaji u njegovoj mikrostrukturi i internoj interakciji između neurona temelj su patologije mnogih psihijatrijskih bolesti, uključujući šizofreniju“, kaže Huang. Takođe, on ističe da nije bilo velikih tehnoloških otkrića koja bi doprinela lečenju šizofrenije (koja je među deset najvećih faktora invalidnosti u razvijenim zemljama širom sveta) u zadnjih pedeset godina. „Većinom se oslanjamo na antipsihotike koji imaju i propratne efekte i ne mogu sprečiti sve efekte koje bolest ima na kognitivnu funkciju i komunikaciju“, objašnjava Huang.

Jedan od saradnika na tom projektu je profesor Gordon Wallace i njegov tim s Centra izvrsnosti u nauci o elektromaterijalima (eng. Centre of Ekcellence for Electromaterials Science), koji će ovom projektu doprineti svojom stručnošću u poznavanju novih organskih materijala (polimera) koji provode električnu energiju. „Kroz godine proučavanja, dokazali smo da ovi materijali donose mnoge koristi prenoseći električne signale i do nerava i do ćelija mišića i da svojim uticajem na razvoj i ponašanje tih ćelija“, izjavljuje Wallace.

Profesor Huang, koji je i upravnik Centra za neuronauke (eng. Centre for Neuroscience) istovremeno radi na još 5 projekata Nacionalnog centra za zdravstvena i medicinska istraživanja koji se bave tematikom mentalnih bolesti. Ustvari, u saradnji sa kineskom Hiu Long Guan bolnicom u Pekingu otkrilo se da bi se prevencija i lečenje dijabetesa mogla pokazati korisnom za osobe sa šizofrenijom i mogla bi doprineti kognitivnom funkcionisanju, pogotovo u neposrednoj memoriji i pažnji.