Infekcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Infekcija, unakrsna, infekcija u bolnici, nastala kao rezultat prenošenja bolesti sa jednog pacijenta na drugog.

Preporuka strane: