Infekcija

Infekcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Infekcija, mešana, takva infekcija u kojoj je prisutno dve ili više bakterija.

Infekcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Infekcija, konkurentna, dve različite infekcije koje se dešavaju u isto vreme u jednoj osobi.

Infekcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Infekcija, lokalna, žarišna infekcija koja je lokalizovana u određenom tkivu odakle se bakterije mogu širiti kroz čitavo telo krvotokom.

Infekcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Infekcija, prisustvo i razvoj bakterija, virusa ili parazita u organizmu.

Infekcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Infekcija, vazdušna, širenje infekcije putem kašlja ili kijanja (kapljična infekcija).

Infekcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Infekcija, unakrsna, infekcija u bolnici, nastala kao rezultat prenošenja bolesti sa jednog pacijenta na drugog.

Infekcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Infekcija, sekundarna, infekcija koja se nakalemila na već postojeću, raniju infekciju.