Infekcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Infekcija, sekundarna, infekcija koja se nakalemila na već postojeću, raniju infekciju.

Preporuka strane: