Kompjuterizovana perimetrija – Vidar Orasis Swiss Novi Sad

Kompjuterizovana perimetrija – Vidar Orasis Swiss Novi Sad

Zakazivanje pregledaMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Specijalna bolnica za dijagnostiku i mikrohirurgiju oka Vidar – Orasis Swiss

Bulevar oslobođenja 76a
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Specijalna bolnica za dijagnostiku i mikrohirurgiju oka Vidar – Orasis Swiss

Bulevar oslobođenja 76a
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Vidno polje je područje koje vidimo dok gledamo ravno napred bez pokretanja glave i očiju. Ispitivanje vidnog polja je veoma značajan deo pregleda oka, jer na takav način otkrivamo mnoga ozbiljna očna oboljenja, kao što je glaukom, utvrđujemo oštećenje mrežnjače i vidnih živaca.

U Očnom centru Vidar Orasis Swiss Novi Sad za pregled vidnog polja, koristimo kompjuterizovanu perimetriju koja je neinvazivna i bezbolna metoda pregleda. Kompjuterizovana perimetrija omogćava testiranje u svim fazama bolesti od rane detekcije bolesti, praćenja progresije propadanja vidnog polja pa sve do kasnog stadijuma bolesti s ostalim vidnim poljem. Zakažite pregled kod naših priznatih oftalmologa na kontakt telefon:

Specijalna bolnica za dijagnostiku i mikrohirurgiju oka Vidar – Orasis Swiss
Bulevar oslobođenja 76a
Novi Sad

Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Kompjuterizovano vidno polje (perimetrija)

Kompjuterizovano vidno polje ili perimetrija je dijanostička procedura kojom ispitujemo funkcionalnost vidnog polja i eventualno prisustvo “ispada vida” (skotoma) u vidnom polju. Perimetrija predstavlja neinvazivnu proceduru, krakog trajanja, nezamenljivu u dijagnostici i praćenju efekata lečenja kod oboljenja oka, očnog živca i mozga.

Vidno polje svakog oka predstavlja spoljašnjost koju vidimo i koja je ograničena određenim brojem stepeni (ograničeno nosom, ivicama kostiju očne duplje). Vidno polje se još definiše “vidnim bregom” u moru tame.

Podela perimetrije

Perimetriju delimo na:

  • statičku i
  • kinetičku

Kinetička perimetrija koristi pokretne vidne stimuluse koji polaze izvan zone vidnog polja u vidno polje i na taj način određujemo “granice vidnog brega”.

Statička perimetrija je kompjuterizovana metoda u kojoj precizno merimo osetljivost vidnog polja, odnosno “visinu vidnog brega”.