Medicinski rečnik – Pojmovi na K

Više od 260 medicinskih pojmova na slovo K. Medicinski rečnik medicinskih pojmova na K: Korpuskul, Kaheksija, Kalkaneus, Kandžasto stopalo…

Ukoliko želite da objavite članak teme: Medicinski rečnik – Pojmovi na K, javite nam se putem kontakt forme.

Kseroderma – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kseroderma, izuzetno suva koža.

Kseroftalmija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kseroftalmija, zadebljanje konjunktive, vežnjače oka, nastalo kao posledica nedostatka vitamina A.

Kserostomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kserostomija, suva usta.

Kseroza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kseroza, suvoća, sasušivanje.

Ksifoid – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ksifoid, najniži deo grudne kosti.

Ksifoidni nastavak – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ksifoidni nastavak, deo na donjem delu grudne kosti, prema abdominalnom zidu.

Kubitalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kubitalan, odnosi se na lakat ili nadlakticu.

Kubitus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kubitus, lakat.

Kuga – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kuga, veoma kontagiozna, često smrtonosna epidemična bolest pračena visokom groznicom, uvećanjem limfnih čvorova (guke) i mentalnom konfuzijom. Bakterije kuge prenose na čoveka pacovi zaraženi ubodom buve.

Kuk – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kuk, zglob koji sačinjava gornji deo butne kosti i karlična kost; koksa.

Kulijeva anemija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kulijeva anemija, posebna, često porodična, anemija ko- ja se viđa kod ljudi koji su boravili u obiasti Sredozem- nog mora ili koji dolaze iz tih oblasti.

Kulminacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kulminacija, vrhunac neke pojave kao što je npr. sazrevanje nekog apscesa.

Kultura – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kultura, obično kolonija bakterija koje su veštački uzgajane u laboratorijama.

Kultura krvi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kultura krvi, stavljanje uzorka krvi u kulturu, odnosno u takvu sredinu koja će omogućiti da se razviju bakterije koje su možda prisutne u cirkulaciji, u krvi.

Kušingova bolest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kušingova bolest, preterana aktivnost ili preterani rast korteksa nadbubrežnih žlezda, karakteriše se gojaznošću, visokim krvnim pritiskom i strijama na trbušnom zidu.

Kutan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kutan, odnosi se na kožu.

Kutis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kutis, koža.

Kvadrant – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kvadrant, četvrtina, četvrti deo, na primer, kvadrant abdomena.

Kvadriceps – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kvadriceps, veliki mišić koji je smešten na prednjoj strani butine.

Kvadriplegija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kvadriplegija, paraliza sva četiri ekstremiteta, i gornjih i donjih udova.

Kvartalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kvartalan, dešava se svakog četvrtog dana, kao što je slučaj sa izvesnom vrstom malarije.

Kvikov test – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kvikov test, test koji se upotrebljava da bi se odredila adekvatnost jetrine funkcije. Ova krvna analiza koja se upotrebljava za određivanje jetrine funkcije odražava sposobnost krvi da se zgruša.