Medicinski rečnik – Pojmovi na P

Preko 430 medicinskih pojmova na slovo P. Medicinski rečnik medicinskih pojmova na P: Pajerove ploče, Palatalni, Palpabilan, Palpitacija, Panaricijum…

Ukoliko želite da objavite članak teme: Medicinski rečnik – Pojmovi na P, javite nam se putem kontakt forme.

Polioencefalitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Polioencefalitis, upala, zapapoprečni presek, tanak deo tkiva koji treba da se ispita mikroskopski.

Poprečno prugasti mišići – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Poprečno prugasti mišići, voljni mišići, kao što su npr. na rud ili nozi.

Pora – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pora, mali otvor znojnih žlezda na površini kože.

Poremećaj ravnoteže – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Poremećaj ravnoteže autonomnog nervnog sistema, nedostatak normalnog funkcionisanja simpatičkog i parasimpatičkog nervnog sistema.

Porfirija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Porfirija, poremećaj metabolizma koji se manifestuje produkcijom jedne hemijske materije poznate kao porfirin. Ovaj poremećaj može dovesti do trbušnih bolova u vidu kolika, paralize, mentalnih poremećaja, kožnih erupcija i karakterističnog nalaza u vidu crnkaste mokraće.

Porodična tendencija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Porodična tendencija, tendencija da se neki poremećaj javi kod više članova iste porodice.

Porodično oboljenje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Porodično oboljenje, oboljenje koje se javlja kod više članova iste porodice.

Porođaj – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Porođaj, čin donošenja novorođenčeta na svet; rađanje deteta.

Porođaj, indukovani – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Porođaj, indukovani, porođaj vođen od strane lekara.

Porođaj, instrumentalni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Porođaj, instrumentalni, rođenje deteta uz pomoć instrumenata, forcepsa.

Porođaj, lažni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Porođaj, lažni, nastanak kontrakcija materice nekoliko dana pre stvarnog porođaja.

Porođaj, nagli – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Porođaj, nagli, rođenje deteta koje nastupa iznenada, obično pre no što majka može da primi medicinsku pomoć.

Porođaj, nagli – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Porođaj, prevremeni, rođenje deteta koje se odvija pre uobičajenog isteka trudnoće.

Porođaj, spontani – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Porođaj, spontani, normalno rođenje deteta bez instrumenata.

Porođaj, zadocneli – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Porođaj, zadocneli, mrtvorđeno dete, porođaj koji je zadocneo, dok se u materici nalazi mrtvorođenče, a sam porođaj ne počinje normalno.

Porođaj zatkom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Porođaj zatkom, karlični porođaj kada u kanalu prednjači zadak (stražnjica) novorođenčeta.

Porođajni bolovi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Porođajni bolovi, periodični trbušni bolovi prouzrokovani kontraktijama materice; trudovi, naponi.

Poroza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Poroza, stanje u kome je poremećena čvrstina kostiju.

Portalna hipertenzija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Portalna hipertenzija, povišen pritisak u portalnom sistemu usled otežanog protoka krvi iz creva kroz jetru.

Portalni sistem – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Portalni sistem, vene koje odvode krv iz creva u jetru.

Portokavni šant – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Portokavni šant, operacija koja se obavlja da bi se ublažila ciroza jetre. U njoj se portalna vena prišiva za šuplju venu (vena kava).

Posledine – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Posledine, posteljica i opne koje su povezivale novorođeno dete sa majčinom matericom.

Placenta i opne – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Placenta i opne koje zaostaju posle porođaja.

Post – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Post – prefiks sa značenjem: posle

Posteriorno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Posteriorno, smešteno pozadi, u zadnjem delu; docniji.

Postmortem – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Postmortem, posle smrti.

Postnatalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Postnatalan, period neposredno posle rođenja.

Postnazalni sekret – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Postnazalni sekret, slivanje sluzi ili gnoja iza zadnjeg dela nosne šupljine u ždrelo.

Postoperativan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Postoperativan, posle hirurške intervencije.

Postpartum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Postpartum, posle porođaja.

Postprandijalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Postprandijalan, posle jela.

Postraumatski – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Postraumatski, posle neke povrede.

Potencija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Potencija, snaga; moč. potenciranje, pojačanje efekta nekog leka kada mu se doda neki drugi lek.

Potiljak – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Potiljak, zadnji deo glave, okciput.

Potključno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Potključno, ispod ključne kosti (klavikule).

Potkovičasti bubreg – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Potkovičasti bubreg, urođena deformacija u kojoj su oba bubrega spojena, obično njihovim donjim polovima, te na taj način dobijaju izgled potkovice.

Potova bolest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Potova bolest, tuberkuloza poveska, potporni zavoj (bandaža) namešten oko nekog dela tela.

Povreda usled trzaja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Povreda usled trzaja, istezanje mišiča i tetiva zadnjeg dela vrata prouzrokovano iznenadnim trzajem zbog udara odostrag, kao prilikom sudara automobila.

Površinski pritisak – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Površinski pritisak, pritisak koji vlada na površini neke tečnosti.

Pozderuša – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pozderuša, oksiuris vermikularis, parazit koji se ponekad naseljava u digestivnom traktu, prouzrokujući zapaljenje creva i svrab u oblasti čmara.