Mr sci. med. dr Evgenije Segedi Hirurg – Specijalna hirurška bolnica Parks Dr – Dragi

Mr sci. med. dr Evgenije Segedi Hirurg – Specijalna hirurška bolnica Parks Dr – Dragi

Specijalna hirurška bolnica PARKS - Dr Dragi
Subotička 41
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Mr sci. med. dr Evgenije Segedi Hirurg - Direktor
Dr Evgenije Segedi hirurg

Biografija doktora

Specijalna hirurška Bolnica Parks Dr Dragi Novi Sad

Biografija doktora: Mr sci. med. dr Evgenije Segedi Hirurg - Direktor

Dr Evgenije Segedi hirurg

Osnovnu školu Žarko Zrenjanin i gimnaziju Jovan Jovanović-Zmaj završio je u Novom Sadu. Medicinski fakultet u Novom Sadu završio je 1980.godine. Lekarski staž je obavio na klinikama Madicinskog fakulteta u Novom Sadu, a pripravnički ispit položio 1982. godine.

Od 1983. godine zaposlen je u Kliničkom centru Vojvodine, na Institutu za hirurgiju - Klinika za abdominalnu i endokrinu hirurgiju, u zvanju asistenta pripravnika u naučnom radu, za oblast Opšta hirurgija.

U toku 1986. godine, u okviru specijalizacije, boravio je šest meseci u Zapadnom Berlinu, na Univerzitetskoj Klinici Steglitz.

Specijalistički ispit iz Opšte hirurgije položio je 1988. godine, na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Magistarski rad, pod nazivom Klinički i prognostički aspekti perforacije gastroduodenalnog ulkusa, odbranio je 1988. godine, na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu .

Od 1989-2005. godine radi kao asistent na predmetu Hirurgija sa ratnom hirurgijom. Stariji specijalista hirurg postao je 1991. godine.

U toku 1993. godine boravio je na usvršavanju iz laparoskopske hirurgije, na Univerzitetskoj Klinici u Göttingen-u.

Jedan je od osnivača prve privatne bolnice u Novom Sadu - Specijalne hirurške bolnice Parks, koja je osnovana 1993. godine.

Od 2000-2003. godine radio je u Kliničkom centru Vojvodine, kao savetnik za medicinsko-ekonomske odnose.

Od 2005. godine direktor je Specijalne hirurške bolnice PARKS - Dr Dragi.

1993. godine osnovao je veletrgovinu medicinskom opremom i potrošnim materijalom Medical shop, u Novom Sadu.

Zakazivanje pregleda

Mr sci. med. dr Evgenije Segedi

Hirurg - DirektorMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Specijalna hirurška bolnica PARKS - Dr Dragi

Subotička 41
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Specijalna hirurška bolnica PARKS - Dr Dragi

Subotička 41
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Mr sci. med. dr Evgenije Segedi, hirurg, jedan je od osnivača specijalne hirurške bolnice Parks Dr – Dragi, i njen direktor.

Preporuka strane: