Najmanji medicinski implantat – budućnost medicine

Grupa naučnika na Ecole Politechnikue Federale de Lausanne (EPFL) u Švajcarskoj je razvila najmanji medicinski implantat za praćenje kritičnih hemikalija u krvi. Ovaj uređaj od 14mm meri do pet indikatora, kao što je protein (troponin) koji pokazuje kada se dogodio srčani napad. Princip rada je vrlo jednostavan, ovaj uređaj jednostavno šalje podatke preko Bluetooth-a na naše pametne telefone. Takođe, bitno je istaći da ovaj implant prati nivo glukoze, laktata i ATP, davajući nam važne podatke za praćenje fiziološku stanja usred aktivnosti ili pomoć u stanjima bolesti kao što je dijabetes.

Za pacijente, ovaj tip monitoringa stanja postaje veoma koristan kada se implementira. Ovo se posebno odnosi na one ljude sa rakom gde je blagovremeno i precizno doziranje veoma važno. Često pred sam srčani udar, dolazi do povećanja nivoa troponina. Ako se ovo otkrije na vreme, mnogi ljudi će biti u stanju da preventivno deluju na moguće napade.

Trenutno ovaj uređaj ima limitran broj senzora i ograničen vek trajanja od dva meseca. Treba napomenuti da nije konačan proizvod EPFL jer je nedavno odobren novi fond od 100 miliona dolara za nastavak istraživanja.