Neurilema – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Neurilema, ovojnica ili pokrivač nekog nervnog vlakna.

Preporuka strane: