Neurilema

Neurilema – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Neurilema, ovojnica ili pokrivač nekog nervnog vlakna.