Neurološka i psihijatrijska ordinacija ”Neuropraxis”

Neurološka i psihijatrijska ordinacija ”Neuropraxis”

Zakazivanje pregledaMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Neurološka i psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Bulevar patrijarha Pavla 36, Lokal 2
21000 Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Neurološka i psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Bulevar patrijarha Pavla 36, Lokal 2
21000 Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Neuropraxis je specijalistička neurološka i psihijatrijska ordinacija za decu i odrasle koja radi punih 21 godinu. U ordinaciji su angažovani neurolozi, neuropsihijatri, psihijatri, neuropedijatri, psiholozi i svi su sa najvišim akademskim zvanjima i dugogodišnjim iskustvom u kliničkoj praksi.

U njoj se obavlja dijagnostikovanje i lečenje poremećaja i oboljenja iz oblasti koje obuhvataju neurologija i psihijatrija, kao i kućne posete i sudska veštačenja.

Preglede i konsultacije sa  neurologom, neuropsihijatrom, psihijatrom, neuropedijatrom i psihologom možete zakazati na kontakt telefon:

Neurološka i psihijatrijska ordinacija Neuropraxis
Bulevar patrijarha Pavla 36, Lokal 2
21000 Novi Sad

Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Dijagnostičke metode koje se obavljaju u ordinaciji su:

EEG- encefalografija kod dece i odraslih, saradnici iz ove oblasti su:

  • dr Vesna Ivetić, neuropsihijatar, epileptolog i sudski veštak
  • Dr Sonja Knežević, neuropsihijatar, epileptolog
  • dr Marija Knežević Pogančev, neuropedijatar, epileptolog
  • dr sc. med. Tatjana Redžek Mudrinić, neuropedijatar, epileptolog

EMNG- elektromioneurografija, saradnik iz ove oblasti je:

  • Dr Zita Jovin, neurolog

Doppler i Duplex krvnih sudova vrata i glave, TCD VB sliva i Willisov–poligon, saradnik iz ove oblasti je:

  • drPetar Slankamenac, neuropsihijatar-neurolog

Psihijatrijski pregledi, psihoterapija, psihološko testiranje, saradnici iz oblasti psihijatrije su:

  • dr Aleksandra Dickov, psihijatar i sudski veštak
  • Dr VesnaVasić, psihijatar,
  • Dina Vujačić, psiholog
  • Prof.dr sci.med. Vladimir Knežević, specijalista psihijatrije i subspecijalista sudske psihijatrije