Neurološko praćenje razvoja bebe – Neuropraxis Novi Sad

Neurološko praćenje razvoja bebe – Neuropraxis Novi Sad

Svakodnevno praćenje novorođenčeta i mladog odojčeta najbolji je način da se zapaze eventualne nepravilnosti ili smetnje u njegovom neurološkom razvoju.

Pregled možete obaviti u našoj psihijatrijskoj ordinaciji Neuropraxis na kontakt telefon:

Neurološka i psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Bulevar patrijarha Pavla 36, Novi Sad

Telefoni:

+ 381 21 54 95 90

+ 381 63 54 01 55

Tokom sazrevanja mozga kod bebe se razvijaju  određeni refleksi koje ispituje dečji neurolog. Jedan od važnih refleksa je Moroov refleks koji postoji do kraja šestog meseca života, a potom se gubi. Ovaj refleks izaziva jak zvuk, tapšanje po stomačiću, dizanje pa  spuštanje glave ka postelji. Kada je ovaj refleks pozitivan, dolazi do naglog ispružanja ručica i nožica i nakon toga dete privuče ruke i noge svom telu, a jednostrani izostanak ovog refleksa može da ukaže na slabost ili paralizu udova.

Treba pratiti da li nagli zvuk izaziva treptaj, što znači da beba čuje, jaka svetlost  da li izaziva treptaj, što znači da beba ima očuvan vid.

Treba pratiti refleks hvatanja, stezanja predmeta kada mu stavite predmet u ruku, on treba da postoji do šestog meseca života. Takođe, pratiti tonus mišića (mlitavost) što može uticati na držanje glavice, sedenje, a posle i na  prohodavanje.

Ako je beba razdražljiva, slabije spava, često se budi,  plače kada je mazite,a nema znake infekcije ili temperature, takvo stanje može da ukazuje na neke  probleme.