Precipitacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Precipitacija, taloženje, proces kojim se neka materija izdvaja iz rastvora.

Preporuka strane: