Precipitacija

Precipitacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Precipitacija, taloženje, proces kojim se neka materija izdvaja iz rastvora.