Pregled neurologa – Neurološka ordinacija Neuropraxis

Zakazivanje pregledaMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...


Telefoni:

Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...


Telefoni:

Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Neurologija je grana medicine koja se bavi izučavanjem poremećaja nervnog sistema. Osim toga, bavi se postavljanjem dijagnoze i lečenjem svih stanja i bolesti vezane za centralni i periferni nervni sistem, njihovim krvnim sudovima i tkivima.

Ukoliko vam je potreban pregled neurologa u Specijalističkoj neurološkoj i psihijatrijskoj ordinaciji Neuropraxis, saradnici iz ove oblasti su:

 • Prof. dr Petar Slankamenac, neuropsihijatar,
 • dr Zita Jovin, neurolog,
 • prof. dr Vesna Ivetić, neuropsihijatar – epileptolog,
 • prof. dr Ksenija Božić, neuropsihijatar – epileptolog,
 • dr Sonja Knežević, neuropsihijatar – epileptolog,
 • prof. dr Marija Knežević – Pogančev, neuropedijatar – epileptolog,
 • asist. dr sc. med. Tatjana Redžek Mudrinić, neuropedijatar – epileptolog.

Pregled koji obavlja neurolog, obuhvata ispitivanje stanja svesti, proveru osnovnih psihičkih funkcija, pregled kranijalnih nerava, ispitivanje mišićnih refleksa, ispitivanje hoda i koordinacija pokreta. Pregled nije neprijatan i nije bolan a traje oko 30 minuta.

Pregled neurologa obuhvata:

 • Anamnezu – razgovor sa pacijentom o tegobama koje ima
 • Uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju – ukoliko postoji
 • Osnovnu procenu psihičkih funkcija
 • Neurološki pregled
 • Savet i preporuku za dalje lečenje – ukoliko postoji potreba

Neurološki problem i simptomi

Neurološki poremećaji značajno mogu da variraju, u zavisnosti od vrste poremećaja kao i određenog područja tela koje je zahvaćeno.U zavisnosti od toga mogu biti emocionalni simptomi i fizički simptomi neuroloških problema.

Emocionalni simptomi neuroloških problema

Emocionalni simptomi mogu biti promene raspoloženja ili iznenadni izlivi besa, a pojedinci koji pate od neuroloških problema mogu doživeti depresiju ili zablude.

Ukoliko primetite neke od ovih simptoma, važno je da potražite pomoć kod lekara neurologa i da obavite neurološki pregled.

Fizički simptomi neuroloških problema

Fizički simptomi neuroloških problema mogu biti:

 • Delimična ili potpuna paraliza
 • Slabost mišića
 • Delimičan ili potpun gubitak osećaja
 • Napadi
 • Teškoće sa čitanjem i pisanjem
 • Slabe kognitivne sposobnosti
 • Neobjašnjiv bol
 • Smanjena budnost

Nemojte zanemariti simptome koji ukazuju na ozbiljne neurološke probleme, zakažite pregled Specijalistička neurološka i psihijatrijska ordinacija Neuropraxis.

Neurološka ordinacija Neuropraxis

Novosadskog sajma 29
21000 Novi Sad

Zakazivanje pregleda na telefon:
+ 381 21 54 95 90
+ 381 63 54 0 1 55

Preporuka strane: