Prekancerozan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Prekancerozan, tumorsko tkivo koje je benigno, ali postoji mogućnost da postane zloćudno.

Preporuka strane: