Prekancerozan

Prekancerozan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Prekancerozan, tumorsko tkivo koje je benigno, ali postoji mogućnost da postane zloćudno.

Prekancerozan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Prekancerozan, prematuran, prevremen, događa se pre odgovarajućeg, uobičajenog vremena.