Prekancerozan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Prekancerozan, prematuran, prevremen, događa se pre odgovarajućeg, uobičajenog vremena.

Preporuka strane: