Prof. dr sci. med. Dejan Ivanov Hirurg – Specijalna hirurška bolnica Parks – dr Dragi

Prof. dr sci. med. Dejan Ivanov Hirurg – Specijalna hirurška bolnica Parks – dr Dragi

Specijalna hirurška bolnica PARKS - Dr Dragi
Subotička 41
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Prof. dr Dejan Ivanov Hirurg
Dr Dejan Ivanov, hirurg

Medicinske usluge

Biografija doktora

Specijalna hirurška Bolnica Parks Dr Dragi Novi Sad

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Specijalistički pregled hirurga, sa konsultacijom
Specijalistički hirurški pregled obuhvata detaljan pregled organa za koji postoji sumnja da je potrebna operacija, nakon čega pacijent dobija dijagnozu i stručno mišljenje hirurga. Pokrivene su oblasti kolorektalna hirurgija (maligni i benigni tumori debelog creva - kolona i rektuma, proktologija (hemoroidalna bolest, analne fistule i fisure), divertikuloza kolona, inflamatorna oboljenja debelog creva), hirurgija želuca (maligni i benigni tumori želuca, hijatus hernije, ahalazija), hepato-bilijarno-pankreatična hirurgija (oboljenja žučne kese - kamenje u žučnoj kesi, tumori, oboljenja žučnih puteva i jetre, tumori pankreasa), endokrina hirurgija (oboljenja nadbubrežne žlezde, štitaste žlezde, paratireoidne žlezde), hirurgija kila (hernija), sva laparoskopska hirurgija, tumorske promene retroperitoneuma, hemoroidi, analne fistule i fisure.

Skidanje manjih promena sa kože
Ateromi, lipomi i druge manje promene na koži uklanjaju se hirurškim putem, uz upotrebu anestezije. Procedura je kratkotrajna i, zbog upotrebe anestezije, u potpunosti bezbolna.

Kolonoskopija
Kolonoskopija je endoskopski pregled debelog creva sa anestezijom ili bez nje.
Ovaj pregled debelog creva se obavlja uz pomoć aparata koji se naziva kolonoskop, koji u svom sastavu ima svetlo, kojim se osvetljava unutrašnjost debelog creva, i kameru kojom se pregleda sluznica i otkrivaju promene na njoj. Dugačko crevo aparata uvodi se u organizam kroz završni deo creva-čmar. Pregled se obavlja u ležećem, bočnom položaju i traje od 10 do 45 minuta, u zavisnosti od nalaza. Može se izvesti bez anestezije ili sa kratkotrajnom intravenskom anestezijom. Pregledom se mogu se otkriti promene na debelom crevu (tumori, inflamatorna oboljenja creva, proširenja na debelom crevu - divertikulumi i dr.). Čim se otkriju promene odmah se uzimaju isečci tkiva - biopsije i šalju na patohistološki pregled. Odstranjenje većih polipa u debelom crevu obavlja se u bolnicama, gde je prethodno pacijent hospitalizovan. Na kolonoskopiju se upućuju osobe koje imaju određene tegobe (pojavu krvi ili sluzi na ili u stolici, poremećaje u pražnjenju creva, bolove u završnom delu creva i dr.), pozitivan podatak o oboljevanju članova porodice od bolesti debelog creva kao i pacijenti sa preporukom lekara. Lekar je u obavezi da pre izvođenja kolonoskopije pregleda bolesnika tzv. digito-rektalnim pregledom.

Sudsko-medicinsko veštačenje iz oblasti opšte hirurgije
Sudsko-medicinsko veštačenje predstavlja korišćenje medicinskog znanja i iskustva lekara u utvrđivanju i razjašnjavanju činjenica koje su predmet sudskog dokazivanja, iz oblasti opšte hirurgije.

Biografija doktora: Prof. dr Dejan Ivanov Hirurg

Dr Dejan Ivanov, hirurg

Dr Dejan Ivanov rođen je 21. decembra 1970. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu je završio u Somboru 1985. godine, kao nosilac diplome Vuk Karadžić (prosečna ocena 5,00), i sa istim uspehom završava i Srednju medicinsku školu 7. april u Novom Sadu – smer laboratorijski tehničar. Medicinski fakultet upisao je školske 1989/90. godine u Novom Sadu, a diplomirao u roku, 1995. godine, na smeru opšte medicine, sa prosečnom ocenom 9,34. Nagradu Univerziteta u Novom Sadu, za postignut uspeh tokom studiranja, dobio je 1990/91. godine. U toku studija bavio se naučno-istraživačkim radom, objavio ukupno sedam naučnih radova od kojih su dva objavljena na internacionalnim kongresima. Učestvovao na tri Kongresa studenata medicine i stomatologije objavljivanjem radova.

Lekarski staž je obavio na Klinikama u Novom Sadu i Somboru, a stručni ispit je položio 17.3.1997. godine u Beogradu. Vojni rok je odslužio u Somboru, radeći kao lekar opšte prakse pod nadzorom specijaliste opšte medicine u Garnizonskoj ambulanti. Od marta 1997. do marta 1998. godine zaposlen na Zavodu za anatomiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, kao asistent pripravnik.

Poslediplomske studije iz oblasti fiziologije upisao je školske 1997/98. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Zvanje magistra medicinskih nauka stekao je 2. novembra 2001. godine odbranivši rad pod naslovom Komparativne vrednosti respiratornih parametara nakon holecistektomija subkostalnom laparotomijom i laparoskopski. Odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom Značaj primene vodenog testa na prevenciju dehiscencije anastomoze kod resekcije rektosigme, 1. septembra 2006. godine, čime je stekao zvanje doktor medicinskih nauka.

Od marta 1998. godine zaposlen je na Klinici za abdominalnu, endokrinu i transplantacionu
hirurgiju Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu. Aprila iste godine započinje specijalizaciju iz oblasti opšte hirurgije. Specijalistički ispit položio je sa odličnom ocenom 7. oktobra 2002. godine. Supspecijalizaciju iz oblasti Hirurgija digestivnog sistema upisuje 20.10.2004. godine, a odbranom rada uže specijalizacije pod nazivom Dileme u hirurškom lečenju  ulceroznog kolitisa,15.12.2007. godine stiče zvanje supspecijaliste digestivne hirurgije.

Septembra 1999. godine biva izabran u zvanje asistenta pripravnika na nastavnom predmetu Hirurgija, a 2003. godine stiče uslove i biva izabran za asistenta na istom nastavnom predmetu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Rešenjem o izboru u zvanje nastavnika Univerziteta u Novom Sadu od 24. maja 2007. godine izabran je za docenta, a 13. 06. 2012. godine za vanrednog profesora Univerziteta u Novom Sadu, na Medicinskom fakultetu, za užu naučnu oblast Hirurgija, abdominalna i endokrina hirurgija.

Svojim radovima učestvovao na više domaćih i međunarodnih kongresa, objavio preko stotinu radova in extenso u domaćim časopisima. Učestovao u izradi više knjiga, udžbenika i monografija. Član je uređivačkog odbora domaćih časopisa Medicina danas i Glas lekara.

Decembra 1999. godine položio je bazični kurs iz laparoskopske hirurgije u Beogradu, koji se organizuje pri JUEH-u a 2001. godine dobio sertifikat o samostalnom obavljanju ovih procedura. Juna 2003. godine završio kurs šivenja u laparoskopskoj hirurgiji. Učestvovao je u održavanju nastave, kao instruktor, u okviru kontinuirane medicinske edukacije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Stručno usavršavanje obavljao i u inostranstvu, i to na Odeljenju opšte hirurgije Univerziteta u Hajdelbergu, kod prof. M. Buchler-a i Semmelweis Univerziteta u Budimpešti, kod prof. P. Kupcsulik-a, kao i u Debrecinu, kod dr Z. Hajdu-a. Boravio je i na hirurškim klinikama u Tokiju i Osaki, Japan.

Završio je poslediplomsko usavršavanje (Postgraduate Teaching Term) u St. Mark′s bolnici u Londonu novembra 2004. godine. Kod prof. T. Toyonage na Univerzitetu u Kobeu, čiji je bio stipendista, boravio je tokom 2008. godine, učeći dijagnostičke i terapijske endoskopske procedure, sa naglaskom na kolonoskopiju. Član je više domaćih i stranih lekarskih udruženja.

Zaposlenje u Kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu, na Klinici za abdominalnu, endokrinu i transplantacionu hirurgiju, kao načelnik Odeljenja za minimalno-invazivnu hirurgiju (laparoskopska hirurgija), gde obavlja veliki broj operacija iz oblasti kolorektalne, hepatobilijarne, gastrične, endokrine hirurgije kao i hirurgije hernija. Bavi se i proktologijom.

Zakazivanje pregleda

Prof. dr Dejan Ivanov

HirurgMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Specijalna hirurška bolnica PARKS - Dr Dragi

Subotička 41
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Specijalna hirurška bolnica PARKS - Dr Dragi

Subotička 41
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Prof. dr sci. med. Dejan Ivanov, hirurg, u Specijalnoj hirurškoj bolnici Parks – dr Dragi obavlja specijalistički pregled hirurga sa konsultacijom, kolnoskopiju, skidanje manjih promena sa kože, sudsko-medicinsko veštačenje iz oblasti opšte hirurgije.

Zakažite pregled

Preporuka strane: