Prof. dr Vladimir Čanadanović Oftalmolog specijalista – Specijalna bolnica za dijagnostiku i mikrohirurgiju oka Vidar – Orasis Swiss

Prof. dr Vladimir Čanadanović Oftalmolog specijalista – Specijalna bolnica za dijagnostiku i mikrohirurgiju oka Vidar – Orasis Swiss

Specijalna bolnica za dijagnostiku i mikrohirurgiju oka Vidar – Orasis Swiss
Bulevar oslobođenja 76a
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Prof. dr Vladimir Čanadanović Oftalmolog specijalista
Prof. dr Vladimir Čanadanović, Oftalmolog specijalista Novi Sad

Medicinske usluge

Specijalna bolnica za dijagnostiku i mikrohirurgiju oka Vidar Orasis Swiss Novi Sad

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Analiza vidnog polja (Humphery & Frequency Doubling Visual Field Testing)
Ovo je dijagnostička metoda koja veoma rano otkriva poremećaje kao što su glaukom, bolesti vidnog živca, šlog i druge bolesti mozga, koje mogu uzrokovati gubitak u perifernom i centralnom vidu, a manifestuju se kao promene u osetljivosti na svetlo u vidnom polju. Za analizu vidnog polja koristi se Henfri aparat kao zlatni standard u oftalmologiji za otkrivanje promena u vidnom polju. Unapređenjem saznanja o različitim funkcijama vida, otkrivena je ova nova vrsta ispitivanja vidnog polja nazvana dvostruko frekventni test ili FDT, koji je u stanju da znatno ranije od drugih otkrije defekte u vidnom polju. To je veoma značajno jer ovo vidno polje doprinosi bržoj dijagnozi i ranom otkrivanju poremećaja u vidu i time pomaže da se brže reaguje i lečenjem spreči nastanak težih oštećenja.

Analiza stanja endotelnih ćelija rožnjače (Noncon Robo-P Konan INC.)
Ova analiza služi za kvantitativnu i kvalitativnu analizu endotelnih ćelija kod pojedinih bolesti rožnjače, promena koje nastaju tokom starenja. Omogućuje procenu rizika i bolju prevenciju oštećenja rožnjače kod operacije katarakte starih osoba sa obolelim i smanjenim brojem endotelnih ćelija, čime je njen značaj za bolje rezultate u hirurgiji katarakte i keratoplastike ogroman.

Određivanje dioptrije refraktometrom
Refraktometar (Nidek autokeratometar/refraktometar) služi za brzo kompjuterizovano određivanje dioptrijske greške oka kod kratkovidosti, dalekovidosti i astigmatizma, brzo i precizno za određivanje naočara, kontaktnih sočiva i podataka za biometriku oka.

Analiza oka ZYOPTIX® dijagnostičkom platformom
ZYOPTIX® dijagnostička platforma, napredni softver, daje detaljnu wavefront analizu individualno za svako oko, pored kompjuterizovane analize i najmanjih nepravilnosti prednjeg segmenta oka i kornealne topografije. Wavefront se razlikuje od drugih metoda u preciznosti merenja ukupne optičke nepravilnosti oka na putu od rožnjače do makule. Zyoptix doprinosi u specijalnim slučajevima još boljem vidu i boljem kontrastnom vidu pri slabijem osvetljenju i noću. I najmanje nepravilnosti rožnjače daju smetnje vida, što otkriva topografska analiza, koja različitu prelomnu snagu označava na obojenoj mapi. Napredni softveri u ovoj oblasti omogućuju vam najbolju korekciju vida.

Telemedicina
Napredna tehnologija i u celosti kompjuterizovan ambulantni rad lekarima ove bolnice omogućavaju aktivno učečće u telemedicini. Ukoliko je potrebno i dopunsko mišljenje, oni će uputiti Vašu Zyoptix analizu ukupne refrakcije ili druge podarke svom centru u Švajcarskoj, sa kojim su u direktnoj vezi. Visokom tehnologijom omogućena je najkvalitetnija brigu o Vašem vidu.

Hirurgija katarakte
Operacija katarakte izvodi se u lokalnoj anesteziji, ambulantno, bezbolna je, kratko traje. Odmah nakon operacije pacijent sa zdravom očnom pozadinom vidi. Pre operacije su neophodni očni pregled i biometrika oka (keratometrija, biometrija očnog sočiva) radi preciznog određivanja buduće dioptrije svakog oka. Za ovu operaciju, ne postoji ograničenje u godinama starosti. Dodatni pregledi su potrebni kod kardiovaskularnih bolesnika, dijabetičara i obolelih od drugih opštih ili očnih bolesti.

Fakoemulzifikacija/operacija katarakte ultrazvukom (laserom)
Fakoemulzifikacija je savremena ultrazvučna metoda operacije katarakte. Posebnim aparatima sa ultrazvučnim talasima deluje se na zamućeno očno sočivo koje se na taj način fragmentira, deli na sasvim sitne čestice koje se iz oka istovremeno usisaju. Ovaj metod je sa minimalnim rezom, koji bez šava brzo zarasta.

Ugradnja veštačkog intraokularnog sočiva
Ugradnja veštačkog intraokularnog sočiva zamenjuje dioptriju prirodnog očnog sočiva, a bira se prema potrebi i želji pacijenta. Moguće je odabrati i takvu vrstu sočiva koja obezbeđuju vid na daljinu i blizinu (refraktivna, akomodativna sočiva). Ugrađeno sočivo ne zahteva brigu, ne skida se i ne oseća, ono postaje trajni deo oka koji preuzima ulogu prirodnog sočiva. Sve češće se zamena očnog sočiva koristi i za korekciju refraktivnih grešaka oka, u smislu korekcije visokih dioptrija refraktivnom hirurgijom.

Kontrolni pregledi nakon operacije
Kontrolni pregledi se obavljaju od 1-3 dana, kao i mesec dana nakon operacije. Za to vreme potrebno je stavljati kapi prema uputu lekara. Kada prođe dati period, određuju se adekvatne naočare. Potrebne su i povremene godišnje kontrole. Posebno se proverava očni pritisak koji se, kod osoba predisponiranih za glaukom, može javiti nezavisno od operacije katarakte.

Hirurgija ablacije retine - pneumatska retinopeksija
Pneumatska retinopeksija je indikovani metod lečenja sveže, nekomplikovane ablacije sa rupturom retine u gornjoj polovini oka. Rupturu iznutra zatvara ubačeni resorbujući gas, retina naleže a ruptura se trajno zavari laserom ili hlađenjem. Sa ovom kratkotrajnom intervencijom moguće je rešiti uspešno 80% slučajeva nekomplikovane ablacije retine kod za to pogodnih slučajeva.

Hirurgija ablacije retine - virektomija
Vitrektomija je operacija koja se obično radi kod komplikovanih slučajeva ablacije retine i to u unutrašnjosti oka. Potpuno se odstrani staklasto telo iz oka, skidaju sve membrane a oko rupture i na periferiji laserom se izazovu ožiljci. Ovo su veoma složene operacije koje zahtevaju precizne aparate, sisteme za gledanje pod mikroskopom u toku intervencije, fine instrumente, razne tečnosti i gasove za naleganje i održavanje mrežnjače na mestu. Kod najtežih slučajeva se koristi silikonsko ulje kao dugotrajnija unutrašnja tamponada.
U unutrašnjosti oka i na mrežnjači se nalaze veoma osetljive i složene strukture, a takve su i same operacije, koje u oko 20% komplikovanih slučajeva ablacije retine zahtevaju više ponovnih intervencija.

Refraktivna hirurgija - skidanje dioptrije laserom
Femto-LASIK tehnika je metoda skidanja dioptrije laserom, pomoću dva laserska sistema najnovije generacije. Pre operacije oko se anestezira kapima, tako da je tretman bezbolan. Kapci se fiksiraju kako bi se onemogućilo treptanje. Intervencija se sastoji iz dva dela: kreiranje poklopca (flapa) na rožnjači i lasersko remodeliranje rožnjače ispod flapa. Do sada je flap pravljen pomoću hirurškog noža – mikrokeratoma, dok se u ovoj bolnici to radi Femtosecond laserom. On se postavlja na oko i bez noža kreira flap u tkivu rožnjače, čime se dobija finiji rez, bolji vid i kraće vreme oporavka. Na tako glatku površinu deluje se drugim, Excimer laserom, koji skida mikronske slojeve tkiva i remodelira rožnjaču prema zahtevima optičke greške. Na kraju se tanki, kornealni poklopac vraća na svoje mesto i odmah započinje proces izlečenja. Posle operacije, meka kontaktna sočiva postavljaju se preko rožnjače kao bi sprečila i najmanja iritacija, a skidaju se sutradan. Oporavak je kratak i možete se brzo vratiti Vašem svakodnevnom poslu. Samo u prvih 24 časa može postojati blaga osetljivost na svetlost, te ostatak dana provedite odmarajući se. Vid je izoštren odmah nakon operacije a potpuna stabilizacija se postiže nakon tri meseca. Kontrolni pregledi se obavljaju prvi i osmi dan, a zatim 1, 3 i 6 meseci posle hirurškog zahvata.

Zakazivanje pregleda

Prof. dr Vladimir Čanadanović

Oftalmolog specijalistaMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Specijalna bolnica za dijagnostiku i mikrohirurgiju oka Vidar – Orasis Swiss

Bulevar oslobođenja 76a
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Specijalna bolnica za dijagnostiku i mikrohirurgiju oka Vidar – Orasis Swiss

Bulevar oslobođenja 76a
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Prof. dr Vladimir Čanadanović, oftalmolog i očni hirurg radi u Očnom centru Vidar – Orasis Swiss, u kojem obavlja analize oka, laserske intervencije i mikrohirurgiju oka. Hirurgija katarakte, skidanje dioptrije laserom, određivanje dioptrije refraktometrom itd.

Zakažite pregled

Preporuka strane: ,