Radiološke ordinacije Subotica – Dijagnostički centar Subotica

Dijagnostički centar Subotica – Dcs
Zrinjskog I Frankopana 39, 24000 Subotica
Tel: 024/555-811

Preporuka strane: