Radiološke ordinacije Subotica

Radiološke ordinacije Subotica – Dijagnostički centar Subotica

Dijagnostički centar Subotica – Dcs Zrinjskog I Frankopana 39, 24000 Subotica Tel: 024/555-811