Šta je ablacija retine? – Specijalna bolnica za dijagnostiku i mikrohirurgiju oka Vidar – Orasis Swiss

Šta je ablacija retine? – Specijalna bolnica za dijagnostiku i mikrohirurgiju oka Vidar – Orasis Swiss

Zakazivanje pregledaMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Specijalna bolnica za dijagnostiku i mikrohirurgiju oka Vidar – Orasis Swiss

Bulevar oslobođenja 76a
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Specijalna bolnica za dijagnostiku i mikrohirurgiju oka Vidar – Orasis Swiss

Bulevar oslobođenja 76a
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Retina (mrežnjača) predstavlja  unutrašnju neurosenzornu višeslojevitu  sktrukturu osetljivu na svetlost. Svetlosnom stimulacijom u retini se pokreće lanac hemijskih procesa i stvaranja elekričnog impulsa koji prenosi vidne signale putem očnog živca u region mozga odgovornog za vid.

Retina se sastoji od više slojeva (10 slojeva), od neurosenzornog dela odgovornog za vidni proces i spoljašnjeg sloja koji se naziva retinalni pigmentni epitel (RPE). Ovaj sloj je veoma važan za metabolizam , kao i za pozicioniranje unutrašnjih slojeva odgovornih za vid (neurosenzorni deo).

Pregled oka i očnog vida možete obaviti u Specijalnoj bolnici za dijagnostiku i mikrohirurgiju oka Vidar – Orasis Swiss Novi Sad

Specijalna bolnica za dijagnostiku i mikrohirurgiju oka Vidar – Orasis Swiss
Bulevar oslobođenja 76a
Novi Sad

Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Šta je ablacija retine (mrežnjače)?

Ovaj patološki proces predstavlja odvajanje neurosenzornog (unutrašnji deo) dela retine od retinalnog pigmentnog dela (RPE).

Postoji više tipova ablacije, koje se klasifikuju po mehanizmu nastanka.  Tip ablacije nastao na prethodnim rupama u retini se naziva regmatogena ablacija, dok se ablacije nastale drugim mehanizmom nazivaju  neregmatogene ablacije.

Faktori rizika za nastanak ablacije mrežnjače

Kratkovidost, prethodne operacije katarakte ili glaukoma, prethodne povrede oka, ablacija retine na drugom oku, ablacije retine kod roditelja i srodnika, upotreba kapi u lečenju glaukoma (Pilocarpin), urođene slabosti retinalnog tkiva, promene na očnom dnu u okviru dijabetes mellitus-a (šećerna bolest).

Koji su simptomi i kad se treba obavezno javiti oftalmologu?

Pojava  munja i svetlaca koji se javljaju iz određenog pravca pri pokretu oka.

Pojava mreže, niti, zavese, duvanskog dima  u vidnom polju oka.

Kako se leči?

Rupe u retini (mrežanjači) se mogu tretirati laser fotokoagulacijom (LFC) pre nastanka ablacije retine.

Ablacija retine (mrežnjače) se sanira samo hirurškom procedurom po nazivu vitrektomija.