Farenhajtova skala

Farenhajtova skala – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Farenhajtova skala, temperatuma skala koja se najčešće upotrebljava u SAD. Voda se, po ovoj skali, mrzne na 32°F, a ključa na 212°F; normalna telesna temperatura čoveka iznosi 98,6° F.