Hemoptiza

Hemoptiza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hemoptiza, iskašljavanje krvi.