Klinike Beograd

Klinike Beograd – Klinika Dr. Vorobljev

Klinika Dr. Vorobljev, Sremskih Boraca 2e, Zemun, 11000 Beograd, 011/ 3168 620

Klinike Beograd – Klinika Sunrise

Klinika Sunrise, Volgina 25a, Zvezdara, 11000 Beograd, 011/ 3293 220

Klinike Beograd – Klinika Miloš Klinika

Miloš Klinika , Radoslava Grujića 25, 11000 Beograd, 011/2455-75

Klinike Beograd – Klinika za Infektivne I Tropske Bolesti

Klinika Za Infektivne I Tropske Bolesti, Bulevar oslobođenja 16, 11000 Beograd, 011/2683-366

Klinike Beograd – Klinika za Neurohirurgiju

Klinika Za Neurohirurgiju, Dr Koste Todorovića 4, 11000 Beograd, 011/ 3618-444

Klinike Beograd – Klinika za Endokrinologiju, Dijabetes I Bolesti Metabolizma

Klinika Za Endokrinologiju, Dijabetes I Bolesti Metabolizma, Dr Subotića 13, 11000 Beograd, 011/3639 – 7000

Klinike Beograd – Klinika za Hematologiju

Klinika Za Hematologiju, Dr Koste Todorovića 2, 11000 Beograd, 011/3617-777

Klinike Beograd – Klinika za Psihijatriju

Klinika Za Psihijatriju, Pasterova 2, 11000 Beograd, 011/3618-444

Klinike Beograd – Klinika za Neurologiju

Klinika Za Neurologiju , Dr Subotića 6a, 11000 Beograd, 011/3064-200

Klinike Beograd – Klinika za Kardiologiju

Klinika Za Kardiologiju , Dr Koste Todorovića 8, 11000 Beograd, 011/3617-777

Klinike Beograd – Klinika za Kardiohirurgiju

Klinika Za Kardiohirurgiju, Dr Koste Todorovića 8, 11000 Beograd, 011/3617-777

Klinike Beograd – Klinika za Vaskularnu Hirurgiju

Klinika Za Vaskularnu Hirurgiju, Dr Koste Todorovića 8, 11000 Beograd, 011/ 3617-777

Klinike Beograd – Klinika za Pulmologiju

Klinika Za Pulmologiju, Dr Koste Todorovića 8, 11000 Beograd, 011/3617-777

Klinike Beograd – Klinika za Grudnu Hirurgiju

Klinika Za Grudnu Hirurgiju, Dr Koste Todorovića 8, 11000 Beograd, 011/3617-777

Klinike Beograd – Klinika za Digestivnu Hirurgiju – I Hirurška

Klinika Za Digestivnu Hirurgiju – I Hirurška, Dr Koste Todorovića 8, 11000 Beograd, 011/3617-777

Klinike Beograd – Klinika za Gastroenterologiju

Klinika Za Gastroenterologiju, Dr Koste Todorovića 6, 11000 Beograd, 011/3615-575

Klinike Beograd – Klinika za Urologiju

Klinika Za Urologiju, Resavska 51, 11000 Beograd, 011/2658-956

Klinike Beograd – Klinika za Nefrologiju

Klinika Za Nefrologiju, Pasterova 2, 11000 Beograd, 011/3618-444

Klinike Beograd – Klinika za Ginekologiju I Akušerstvo

Klinika Za Ginekologiju I Akušerstvo, Višegradska 26, 11000 Beograd, 011/3617-777

Klinike Beograd – Klinika za Očne Bolesti

Klinika Za Očne Bolesti, Pasterova 2, 11000 Beograd, 011/3618-444

Klinike Beograd – Klinika za Otorinolaringologiju I Maksilofacijalnu Hirurgiju

Klinika Za Otorinolaringologiju I Maksilofacijalnu Hirurgiju, Pasterova 2, 11000 Beograd, 011/3618-444

Klinike Beograd – Klinika za Dermatovenerologiju

Klinika Za Dermatovenerologiju, Pasterova 2, 11000 Beograd, 011/3618-444

Klinike Beograd – Klinika za Ortopedsku Hirurgiju I Traumatologiju

Klinika Za Ortopedsku Hirurgiju I Traumatologiju, Višegradska 26, 11000 Beograd, 011/3617-777

Klinike Beograd – Klinika za Alergologiju I Imunologiju

Klinika Za Alergologiju I Imunologiju, Dr Koste Todorovića 2, 11000 Beograd, 011/3617-777

Klinike Beograd – Klinika za Fizikalnu Medicinu I Rehabilitaciju

Klinika Za Fizikalnu Medicinu I Rehabilitaciju, Pasterova 2, 11000 Beograd, 011/3618-444

Klinike Beograd – Klinika za Opekotine, Plastičnu I Rekonstruktivnu Hirurgiju

Klinika Za Opekotine, Plastičnu I Rekonstruktivnu Hirurgiju, Zvečanska 9, 11000 Beograd, 011/2647-766

Klinike Beograd – Kliničko Bolnički Centar Zvezdara

Kliničko Bolnički Centar Zvezdara, Dimitrija Tucovića 161, 11000 Beograd, 011/3806-969

Klinike Beograd – Kliničko Bolnički Centar Zemun

Kliničko Bolnički Centar Zemun, Vukova 9, 11000 Beograd, 011/3772-666

Klinike Beograd – Kliničko Bolnički Centar Dr Dragiša Mišović

Kliničko Bolnički Centar Dr Dragiša Mišović , Heroja Milana Tepića 1, 11000 Beograd, 011/3630-600

Klinike Beograd – Kliničko Bolnički Centar Bežanijska Kosa Zemun

Kliničko Bolnički Centar Bežanijska Kosa Zemun, Bežanijska kosa bb, 11000 Beograd, 011/3010-777

Klinike Beograd – Klinika za Rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović

Klinika Za Rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović, Sokobanjska 13, 11000 Beograd, 011/2660-755

Klinike Beograd – Klinika za Neurologiju I Psihijatriju Za Decu I Omladinu

Klinika Za Neurologiju I Psihijatriju Za Decu I Omladinu, Dr Subotića 6a, 11000 Beograd, 011/2658-355

Klinike Beograd – Klinika Univerzitetska Dečja Klinika

Univerzitetska Dečja Klinika, Tiršova 10, 11000 Beograd, 011/2060-600

Klinike Beograd – Klinika Ginekološko-Akušerska Klinika Narodni Front

Ginekološko-Akušerska Klinika Narodni Front, Kraljice Natalije 62, 11000 Beograd, 011/2068 – 250

Klinike Beograd – Klinika za Psihijatriju

Dnevna Klinika Za Psihijatriju , Palmotićeva 37, Stari grad, 11000 Beograd, 011/324-0527

Klinike Beograd – Klinika za Srca Dr Hadži-Tanović

Klinika Za Srca Dr Hadži-Tanović, Vojvode Dobrnjca 14, 11000 Beograd, 011/ 3283-279

Klinike Beograd – Kardiološka Klinika Dr Ristić Rodoljub

Kardiološka Klinika Dr Ristić Rodoljub, CVIJIĆEVA 38, 11000 Beograd, 011/275-9289