Melanom

Koliko su opasne promene na mladežima?

Promene na mladežima

Naše bake će osobu sa velikim brojem mladeža nazvati srećković, zbog uverenja da su takve osobe posebno srećne u životu. Dermatolozi pak, sa bakama nisu saglasni. Mladeži, a posebno promene na mladežima mogu biti vrlo…

Melanom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Melanom, rak (kancer) koji potiče iz ćelija koje sadrže pigment, obično iz mladeža.