Srce

Infarkt srca kod mladih

Infarkt srca kod mladih

Infarkt srca nekada je pogađao samo, ili bar u velikoj većini, starije od 45 godina. Danas se  sa infarktom sve češće suočavaju mladi između 25 i 35 godina. Infarkt srca kod mladih nažalost, više nije…

Srce – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Srce, šupalj, u grudi smešten, mišićni organ koji pumpa krv širom tela.