Vilem Dušan Lambl – pronalazač parazita lambliom intestinalis

Vilem Dušan Lambl, češki patolog i parazitolog (Letina, 1824 – Moskva, 1895). Studirao u Pragu medicinu, a uz to je učio slovenske, posebno južnoslovenske jezike. Igrao je istaknutu ulogu u političkom životu kao jedan od vođa nacionalnog pokreta među Česima, te je podržavao veze sa južnim Slovenima. Godine 1856 postao je privatni docent patološke anatomije i histologije u Pragu. Kako zbog svog političkog stava nije mogao dobiti profesuru ni u Austriji ni u Ugarskoj, odazvao se pozivu 1860 da pođe kao profesor patološke anatomije na univerzitet u Harkov. Poznavajući već odranije ruski jezik, brzo se snašao u novoj sredini, te je čak postao ruski državljanin. Godine 1863 putovao je po Kavkazu gde je proučavao mineralna vrela. Poslednje godine svoga života proveo je u Moskvi.

Lambl je napisao više od 100 radova sa područja patološke anatomije i parazitologije, među njima i nekoliko udžbenika. Saradnjom sa bečkim oftamologom vodio je borbu za prioritet u pogledu otkrića cirkularnog dela dijaloga mišića. Godine 1859 otkrio je crevnog parazita kojeg je nazvao Cercomonas intestinalis a koji je kasnije po njemu prozvan lambliom intestinalis. Bavio se i proučavanjem patoloških oblika ženske karlice te je među ostalim istraživao uzrok spondilolistetičke karlice.