Monthly Archives: септембар 2013

Trombopenija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trombopenija, smanjenje broja krvnih pločica, trombocita.

Tromboza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tromboza, formiranje ugruška.

Trombozirati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trombozirati, zgrušati.

Trombus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trombus, ugrušak krvi.

Tropska frambezija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tropska frambezija, tropska infekcija prouzrokovana klicom koja podseća na klicu izazivača sifilisa. Međutim, to nikako nije venerično oboljenje.

Trovanje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trovanje, toksično stanje prouzrokovano bakterijama, lekovima, medicinskim postupcima, pokvarenom hranom, ujedima i drugim agensima. Trovanje hranom, poremećaj rada creva prouzrokovan toksinima ili bakterijama koje su se nalazile u unetoj hrani. (rovarye olovom, obljenje, trovanje, koje…

Trovanje hranom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trovanje hranom; nemedicinski termin za gastroenteritis koji je prouzrokovan uzimanjem pokvarene hrane.

Trube, Eustahijeve – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trube, Eustahijeve, slušne trube ili tube.

Trudnoća – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trudnoća, stanje u kome se unutar majčinog tela začinje i razvija dete.

Trudnoća, abdominalna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trudnoća, abdominalna, trudnoća u kojoj se embrion razvija unutar trbušne duplje, a ne u materici.

Trudnoća, ektopična – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trudnoća, ektopična, stanje u kome se embrion razvija van materice, u Falopijevim tubama, jajovodima.

Trudnoća, ovarijalna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trudnoća, ovarijalna, trudnća koja se odvija unutar jajnika.

Trudnoća, tubama – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trudnoća, tubama, trudnoća koja se odvija u Falopijevim tubama, jajovodima.

Trudnoća, vanmaterična – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trudnoća, vanmaterična, trudnoća koja nije u materici.

Trudnoća, ektopična – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trudnoća, ektopična, trudnoća koja se odvija u Falopijevoj tubi, jajovodu.

Tuberkul – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tuberkul, zapaljenska reakcija prouzrokovana klicom tuberkuloze.

Tuberkul, Darvinov – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tuberkul, Darvinov, malo izbočenje hrskavice koje je smešteno u gornjem delu spoljnjeg uha.

Tuberkulinski test – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tuberkulinski test, kožna proba kojom se određuje prisustvo tuberkuloznih klica u organizmu.

Tuberkuloza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tuberkuloza, bilo koja infekcija prouzrokovana tuberkuloznim bacilom. Ova infekcija se može lokalizovati u plućima ili u bilo kom drugom organu tela.

Tuberkuloza, aktivna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tuberkuloza, aktivna, tuberkuloza s ispoijenom pojavom određenih simptoma.

Tuberkuloza, bovina – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tuberkuloza, bovina, vrsta tuberkuloze koja se sreće kod stoke.

Tuberkuloza, diseminovana – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tuberkuloza, diseminovana, oblik tuberkuloze gde je klica raširena po celom organizmu.

Tuberkuloza, ekstrapulmonalna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tuberkuloza, ekstrapulmonalna, tuberkuloza koja se javlja van pluća.

Tuberkuloza, inaktivna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tuberkuloza, inaktivna, tuberkuloza koja je zalečena i koja ne prouzrokuje nikakve simptome.

Tuberkuloza, primama – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tuberkuloza, primama, primoinfekcija, prva infekcija; gotovo uvek se javlja u detirgstvu.

Tuberkuloza, ptičja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tuberkuloza, ptičja, tj. živinska vrsta tuberkuloze koja se sreće kod ptica.

Tuberkuloza, smirena – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tuberkuloza, smirena, bolest koja je jednom bila aktivna, ali je zatim dovedena u stanje kada se u potpunosti kontroliše.

Tubul – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tubul, mala cev, tuba.

Tularemija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tularemija, opasno infektivno oboljenje prouzrokovano dodirom sa zaraženim zečevima i glodarima.

Tumefakcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tumefakcija, otok, naduvenost.

Tumor – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tumor, otok; novotvorevina.

Tumor ostrvskih ćelija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tumor ostrvskih ćelija, tumor koji raste u okviru ćelija pankreasa koje luče insulin (Langerhansova ostrvca).

Tunika vaginalis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tunika vaginalis, pokrovna membrana testisa.

Turbidan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Turbidan, zamagljen, magličast, zamućen.

Tumiket – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tumiket, aparat za kontrolisanje krvarenja.

Tusis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tusis, kašalj.

Tuširanje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tuširanje, čišćenje vaginalnog kanala upotrebom brizgalice i mlaza vode; dodirivanje, premazivanje lekom.

Šagasova bolest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Šagasova bolest, parazitarno često smrtonosno oboljenje koje se sreće u Južnoj Americi, najčešće u Brazilu.

Šankr – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Šankr, primarni afekt sifilisa. Mala ulceracija koja služi kao ulaz raznim infekcijama; venerična ulceracija; stari naziv za aftozni stomatitis.

Šant – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Šant, sporedan prolaz; alternativni put.