Blog Archives

Ipsilateralan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ipsilateralan, na istoj strani tela.

Iradijacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Iradijacija, lečenje neke bolosti putem zračenja.

Ireverzibilan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ireverzibilan, nepovratan, nije u stanju da se vrati u prvobitno stanje, kao npr. šok.

Iridektomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Iridektomija, hirurška intervencija kojom se uklanja deo dužice, tj. irisa oka.

Iridociklitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Iridociklitis, zapaljenje dužice i cilijarnog tela oka.

Irigirati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Irigirati, ispirati ili isprati.

Iris – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Iris, dužica, obojeni deo oka.

Iritant – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Iritant, materija koja nadražuje tkiva, na primer primena slačice.

Iritis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Iritis, zapaljenje irisa, dužice.

Ishemija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ishemija, nedostatak cirkulacije krvi u nekom organu ili njegovom delu prouzrokovan opstrukcijom ili spazmom u arteriji koja taj deo snabdeva.

Ishijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ishijum, kost na koju se prenosi težina tela kada se sedi, sedalna kost.

Ishiopubične kosti – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ishiopubične kosti, kosti gde se spajaju pubične (stidne) kosti i ishijadične (sedalne) kosti.

Ispljuvak – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ispljuvak, lučenje sluzi iz pljuvačnih žlezda, pluća ili bronihijalnog stabla.

Istmus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Istmus, uzani deo nekog organa ili strukture.

Istorija bolesti – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Istorija bolesti, anamneza, beleženje simptoma, znakova i redosleda događaja tokom neke bolesti.

Išijadični nerv – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Išijadični nerv, veliki, dugačak živac koji polazi iz kičmene moždine i snabdeva svojim ograncima mišiće donjih udova.

Išijas – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Išijas, stanje u kome postoji zapaljenje i žestok bol u donjem ekstremitetu i krsnom delu kičme, širi se duž nogu, a posledica je zapaljenja išijadičnog živca.

Iitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Iitis, sufiks koji označava zapaljenje.

Izoimunizacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Izoimunizacija, imunizacija nekog člana jedne vrste antigenima dobijenim od iste vrate.

Izolacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Izolacija, oboljenje i zbog toga izdvajanje nekog pacijenta od ostalih, zbog oboljenja ili sličnih stanja.

Izolator – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Izolator, inkubator koji se greje i u koji se smešta prerano rodeno novorođenče.

Izonijazid – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Izonijazid, lek koji se upotrebljava za lečenje tuberkuloze.

Izotoni rastvor – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Izotoni rastvor, rastvor koji je kompatibilan sa tečnostima organizma.

Izotopi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Izotopi, materije koje imaju isti atomski broj i druge materije ali različitu atomsku težinu ili radioaktivnost.

H2O – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

H2O, voda.

H2O2 – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

H2O2, hidrogen peroksid, hidrogen.

Habituelan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Habituelan, prešao u naviku, naviknutost, zavisnost, kao što je narkomanija naviknutost na narkotike.

Habitus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Habitus, navika, fiksirano ponašanje koje je stvoreno ponavljanjem; telesni sastav.

Halacion – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Halacion, zapaljena cista očnog kapka, čmičak.

Halitoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Halitoza, zadah, loš dah.

Halucinacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Halucinacija, lažno osećanje percepcije, priviđanje.

Haluks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Haluks, palac stopala.

Hamartom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hamartom, razvoj tkiva koje je posledica preterane agregacije (nakupljanja).

Hantingtonova horeja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hantingtonova horeja, nasledno oboljenje u kome su nevoljni mišićni pokreti lica, ruku i udova kombinovani sa defektom u govoru i progresivnom degeneracijom moždanog tkiva.

Haustra – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Haustra, normalno ispupčenje zida debelog creva nalik na kesu.

Hb – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hb, hemoglobin.

HCI – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

HCI, hlorovodonična kiselina

Hedfild Klarkov sindrom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hedfild Klarkov sindrom, stanje koje postoji od rođenja u kome se pankreas ne razvija u potpunosti ili ne funkcioniše normalno.

Heilitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Heilitis, zapaljenje usana.

Heilozis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Heilozis, pucanje, naprslina kože u uglovima usana, najčešće posledica nedostatka vitamina Đ12.