Blog Archives

Hemoliza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hemoliza, uništavanje crvenih krvnih i oslobađanje hemoglobina iz ćelija, destrukcija i pojava hemoglobina u krvi.

Hemoperikardijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hemoperikardijum, nakupljanje krvi u perikardijalnoj kesi koja okružuje srce.

Hemoperitoneum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hemoperitoneum, krv u abdominalnoj, trbušnoj šupljini.

Hemopneumotoraks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hemopneumotoraks, nakupljanje krvi i vazduha u pleuralnoj šupljini, koja okružuje pluća.

Hemopoeza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hemopoeza, proizvodnja crvenih krvnih ćelija, proces koji se odigrava u koštanoj srži.

Hemoptiza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hemoptiza, iskašljavanje krvi.

Hemoragija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hemoragija, isticanje krvi iz krvnih sudova, krvarenje, krvoliptanje. Može biti spoljna ili unutrašnja.

Hemoroidi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hemoroidi, varikozne vene rektuma i anusa; šuljevi.

Hemostatično – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hemostatično, sredstvo koje zaustavlja krvarenje, hemoragiju.

Hemostaza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hemostaza, hirurški izraz koji označava postupak zaustavljanja krvarenja.

Hemotoraks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hemotoraks, nakupljanje krvi u grudnoj duplji.

Hend-Šiler-Knstijanov sindrom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hend-Šiler-Knstijanov sindrom, urođeno oboljenje u kome postoji depozit žutih ksantomatoznih ćelija širom organa i tkiva.

Henohova purpura – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Henohova purpura, oboljenje koje se javlja kod dece, a karakteriše se krvarenjem u tkivu tela, naročito ispod kože.

Henzenov bacil – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Henzenov bacil, izazivač lepre (vidi Hanzenova bolest). hepar, jetra.

Hepatektomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hepatektomija, uklanjanje dela jetre.

Hepatično – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hepatično, odnosi se na jetru.

Hepaticistitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hepaticistitis, žučni mehur.

Hepatom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hepatom, maligni tumor jetre koji se nekad viđa u dece.

Hepatomegalija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hepatomegalija, jako uvećanje jetre.

Hepatosplenomegalija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hepatosplenomegalija, uvećanje i slezine i jetre, kao što se npr. viđa u Gošeovoj bolesti.

Hepatotomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hepatotomija, operacija, sečenje jetre.

Hereditami – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hereditami, nasledni.

Hermafrodit – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hermafrodit, osoba rođena sa polnim organima oba pola, obično zakržljalog razvoja.

Hernija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hernija, kila; slabost u muskulaturi usled čega može doći do probijanja (protruzije) tkiva koje se inače normalno nalazi u trbušnoj duplji. Kaže se još i inptura.

Hernijacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hernijacija, proces inpturiranja, prodora hemije.

Hernioplastika – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hernioplastika, operacija kojom se uklanja klia.

Herniografija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Herniografija, operacija kojom se uklanja hemija.

Hemiotomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hemiotomija, otvaranje kese neke hemije pre njenog hirurškog zbrinjavanja.

Herpes – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Herpes, akutno zapaljenje kože, prouzrokovano virusom.

Heterofilni test – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Heterofilni test, krvni test koji, ako je pozitivan, ukazuje na prisustvo infektivne mononukleoze (žlezdana groznica).

Heterogen – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Heterogen, različit, ne sličan, po poreldu ili sastavu.

Heteroseksualnost – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Heteroseksualnost, seksualna osećanja za osobu suprotnog pola.

Heterotoksin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Heterotoksin, otrov ili toksin koji potiče van organizma.

Heterotropija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Heterotropija, zrikavost; razrokost (kod nas se ne upotrebljava).

Hibrid – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hibrid, mešan tip, melez.

Hidartroza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hidartroza, tečnost u nekom zglobu; voda u kolenu.

Hidatidna Morgaqjijeva cista – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hidatidna Morgaqjijeva cista, cista koja se nalazi upravo iznad jajnika.

Hidramnion – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hidramnion, stanje pri kome nastaje preterano nakupljanje tečnosti koja okružuje nerođeno dete u materid. hidratisati, dodati vode.

Hidrocefalus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hidrocefalus, stanje koje nastupa ubrzo posle rođenja u kome dolazi do uvećavanja dečje glave kao posledica nakupljanja tečnosti oko mozga. Takođe se pojava naziva džinovska glava.

Hidrofobija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hidrofobija, rabijes; besnilo; oboljenje koje je fatalno za ljude i životinje, a prouzrokovano je ujedom zaražene životinje.