Blog Archives

Narcisoidnost – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Narcisoidnost, ljubav za sebe samog; seksualna osećanja prema sebi samom.

Narkolepsija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Narkolepsija, period dubokog sna, koji obično usledi posle nekog epileptičkog napada.

Narkoman – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Narkoman, osoba koja zavisi od nekog leka, droge.

Narkotik – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Narkotik, lek koji đovodi do sna ili stupora.

Narkotizam– Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Narkotizam, narkomanija, zavisnost od droga, adikcija.

Narkotizovati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Narkotizovati, dovesti do nesvesnog stanja.

Narkoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Narkoza, stanje dubokog stupora koje je prouzrokovao neki lek.

Naslednost – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Naslednost, prenošenje telesnih karakteristika ili bolesti sa roditelja na potomke.

Nasleđen – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nasleđen, prenešena karakteristika od roditelja na .potomka putem genetske transmisije.

Nastavak – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nastavak, prominencija; koštana izraslina.

Natalitet – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Natalitet, broj rođene dece u odnosu na broj stanovništva.

Natremija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Natremija, stanje u kome postoji preterano mnogo natrijuma u krvi (pravilnije: hiperatremija).

Natrijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Natrijum, hemijski elemenat, metal, nalazi se u velikim količinama u telesnim tečnostima i ćelijama.

Natrijum-hikarbonat – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Natrijum-hikarbonat, bikarbona soda, umerena, blaga baza koja se preterano upotrebljava da bi se neutralisao suviše kiseo stomačni sok.

Natrijum-citrat – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Natrijum-citrat, rastvor koji se dodaje transfuziji da bi se sprečilo koagulisanje krvi.

Natrijum-hlorid – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Natrijum-hlorid, so, kuhinjska.

Nauzeja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nauzeja, osećanje da bi se moglo povraćati, muka.

Navikularna kost – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Navikularna kost, kost u obliku čira koja je lokalizovana u ručju ili kostima skočnog zgloba.

Nazalno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nazalno, odnosi se na nos.

Nazolabijalno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nazolabijalno, odnosi se na nos i usne.

Nazofaringitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nazofaringitis, zapaljenje nosa i ždrela.

Nazofarinks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nazofarinks, nos i ždrelo.

Nazolakrimalno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nazolakrimalno, odnosi se na nos i suzne žlezde, kao i suzne kanale.

Nealergen – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nealergen, odnosi se na materiju koja ne prouzrokuje alergijsku reakciju.

Neartikulisanost – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Neartikulisanost, nemogućnost izražavanja.

Nedostatak vitamina A – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nedostatak vitamina A, javlja se kod mladih osoba, a dovodi do neadekvatnog rasta. Kod svih ljudi vitamin A ima udela u funkciji vida, a njegov nedostatak prouzrokuje zapaljenje površine očne jabučice (kseroftalmija).

Nedostatak vitamina B – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nedostatak vitamina B, nedostatak vitamina dovodi do oboljenja poznatog kao beri-beri.

Nedostatak vitamina B2 – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nedostatak vitamina B2, nedostatak ovog vitamina dovodi do pucanja kože u uglovima usana, hrapavih i suvih šaka i ljuštenja kože.

Nedostatak viiamina B – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nedostatak viiamina B, klinički, ovaj nedostatak se javlja gotovo isključivo kod dece i može prouzrokovati grčeve, smanjeni rast i tešku anemiju.

Nedostatak vitamina C – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nedostatak vitamina C, nedstatak ovog vitamina prouzrokuje skorbut.

Nedostatak vitamina D – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nedostatak vitamina D, nedostatak ovog vitamina prouzrokuje rahitis bez koštanih deformacija.

Nedostatak vitamina K – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nedostatak vitamina K, nedostatak ovog vitamina se odražava u otkazivanju mehanizma zgrušavanja krvi i može dovesti do krvarenja u mozgu kod novorođenčadi.

Nefrektomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nefrektomija, hirurško uklanjanje bubrega.

Nefritis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nefritis, zapaljenje bubrega.

Nefrolitijaza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nefrolitijaza, kamenovi u bubregu.

Nefrom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nefrom, maligni tumor bubrega.

Nefron – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nefron, deo bubrega koji luči urin, mokraću.

Nefroptoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nefroptoza, odnosi se na spušten bubreg.

Nefropeksija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nefropeksija, hirurška operacija kojom se skliznuti bubreg postavlja u njegov normalan položaj.

Nefroskleroza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nefroskleroza, smežuranje bubrega.