Blog Archives

Neuralan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Neuralan, odnosi se na nerve.

Neuralgija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Neuralgija, bol duž nekog nerva, bol nerava.

Neurastenija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Neurastenija, nedostatak energije; zamor; rastrojenost, ravnodušnost; živčana slabost.

Neurektomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Neurektomija, presakralna, hirurška operacija kojom se mali nerv smešten u donjem delu abdomena preseca da bi se olakšao, smanjio neizdržljiv, preterani bol u toku menstruacije.

Neurilema – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Neurilema, ovojnica ili pokrivač nekog nervnog vlakna.

Neurilemom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Neurilemom, tumor, obično dobroćudni, ovojnic nekog nerva.

Neuritis– Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Neuritis, zapaljenje nekog nerva, nerava.

Neurodermatitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Neurodermatitis, kožno oboljenje koje je praćeno svrabom, rašom, a viđa se uglavnom na vratu, laktovima i kolenima ljudi koji su nervozni.

Neurofibrom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Neurofibrom, nemaligni, dobroćudni tumor sastavljen od nerava i fibroznog tkiva.

Neurofibromatoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Neurofibromatoza, nasleđeno stanje u kome postoji mnogo tumora u nervima i koži kao i tkivima ispod kože. Takođe se naziva i Reklinghauzenova bolest.

Neurogen – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Neurogen, nešto što potiče od nerva.

Neurohirurgija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Neurohirurgija, hirurgija mozga, kičmene moždine i nerava u cilju lečenja.

Neurolog– Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Neurolog, lekar koji se specijalizovao za oboljenja nervnog sistema.

Neurom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Neurom, dobroćudni tumor nervnog tkiva.

Neuron – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Neuron, nerv, živac.

Neuropatija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Neuropatija, sklonost ka oboljevanju i poremećaju nervnog sistema.

Neuropsihijatar – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Neuropsihijatar, lekar koji se specijalizovao kako za nervne tako i za duševne bolesti.

Neurosifilis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Neurosifilis, sifilis koji je zahvatio mozak ili kičmenu moždinu.

Neurotoksin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Neurotoksin, otrov koji pogađa neki nerv ili nervno tkivo.

Neuroza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Neuroza, emocionalni ili psihološki poremećaj.

Neutralan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Neutralan, odnosi se na rastvor koji nije ni kiseo ni alkalan (bazan).

Neutrofil – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Neutrofil, vrsta belih krvnih zrnaca.

Neutron – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Neutron, električni neutralni deo atoma.

Neutropenija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Neutropenija, smanjenje broja jedne vrste belih krvnih zrnaca u krvotoku.

Nevoljno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nevoljno, bez kontrole svesti, svesnog mišljenja.

Nevus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nevus, mladež.

Niacin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Niacin, nikotinska kiselina; deo kompleksa vitamina B.

Ničice – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ničice, ležanje potrbuške, licem nadole.

Nidus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nidus, fokus, gnezdo infekcije.

Nikotinska kiselina – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nikotinska kiselina, vitamin koji sprečava oboljenje poznato kao pelagra.

Niktacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Niktacija, žmirkanje očnim kapcima.

Niktofobija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Niktofobija, strah od tame.

Nikturija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nikturija, ustajanje tokom noći radi mokrenja.

Niman-Pikova bolest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Niman-Pikova bolest, smrtonosno oboljenje; pogađa malu decu; to je uvećanje jetre i slezine, anemija i mentalna deterioracija.

Nistagmus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nistagmus, brzi, ritmični pokreti očne jabučice u više strana koji se vide kod poremećaja u mozgu.

Nitremija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nitremija, preterana količina azota u krvi kao što je slučaj kod uremije.

Noćno znojenje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Noćno znojenje, preterano znojenje tokom sna.

Nodulus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nodulus, mali nodus, čvor.

Nodus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nodus, čvor, mala okrugla struktura kao što je na primer limfna žlezda.

Nokat – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nokat, rožnata materija koja pokriva vrhove prstiju šaka i stopala i prominira upolje tokom svog rasta.