Blog Archives

Glavobolja – značaj i uzroci

Kakav je značaj glavobolje? Glavobolja je jedan od najčešćih simptoma i često predstavlja najteži problem sa kojim se sreću i pacijent i lekar. Glavobolja je simptom, a ne bolest. Zbog toga može postojati u čitavom…

Koma

Šta je koma? Besvesno stanje iz koga se pacijent ne može lako povratiti. Često je koma samo simptom neke bolesti ili teže povrede. Koji su najčešći uzroci kome? Ima ih mnogo: a. Toksični agens, kao…

Nesvestica

Šta je nesvestica? Nesvestica ili sinkopa je kratkotrajan, privremen gubitak svesti koji nastaje zbog prolaznog smanjenja cirkulacije krvi u mozgu. Koji su neki od uzroka nesvestice? a. Emocionalno uzbuđenje b. Iznenadan pad šećera u krvi…

Epilepsija

Šta je to epilepsija? Poremećaj koji se karakteriše konvulzijama ili napadima kod kojih postoji privremeni gubitak svesti ili pamćenja. Pošto postoji mnogo uzroka ovakvih napada, epilepsija može biti samo simptom. Neurolozi prema tome više vole…

Cerebrovaskularni (moždani) udari

Šta su cerebrovaskularni udari? To je moždani udar (»kap«) ili apopleksija. Bolest je rezultat manje ili više naglog poremećaja priliva krvi u neke delove mozga. Kako nastaju udari ili apopleksije? Obično na jedan od tri…

Sifilis nervnog sistema

Kako sifilis utiče na nervni sistem? Ranijih godina, sifilis je bio česta bolest nervnog sistema. Moderna terapija sifilisa postala je danas tako uspešna da je ova bolest u naše vreme retka. Oblik koji se još…

Meningitis

Šta je meningitis? Zapaljenje moždane opne i opne kičmene moždine. Koji su simptomi meningitisa? Prilično nagla pojava groznice, jake glavobolje, ukručen vrat i često koma. Punkcijom kičme često se može otkriti zapaljenje kičmene tečnosti, a…

Encefalitis

Šta je encefalitis? Akutno zapaljenje mozga. Koji su neki od simptoma encefalitisa? Glavobolja, groznica, povraćanje, paraliza, delirijum, konvulzije, obamrlost i u nekim slučajevima koma. Šta prouzrokuje encefalitis? Izvestan broj virusa. Može takođe nastati kao komplikacija…

Tumori mozga

Koliko su česti tumori mozga? Mozak je jedno od mesta u organizmu gde se najčešće stvara tumor. Postoje li razne vrste tumora mozga? Da. Izraz intrakranijalni tumor koristi se da označi jedan od nekoliko tipova…

Hidrocefalus

Šta je hidrocefalus? Ova se bolest ponekad zove »vodena glava« ili »voda u mozgu«. Prouzrokuje je prekomerno gomilanje cerebrospinalne tečnosti u komorama mozga i uslovljava povećanje glave malog deteta u toku njegovog rašćenja. Koji je…

Cerebralna oduzetost

Šta je cerebralna oduzetost? To nije samo jedna bolest već grupa neuroloških poremećaja koja napada decu i počinje pri rođenju. Deca koja imaju cerebralnu oduzetost teško hodaju i imaju mnoge nevoljne pokrete udova i mišića…

Neuritis

Šta je neuritis? Neuritis je opšti izraz koji se koristi za zapaljenje perifernih nerava. Može napasti samo jedan nerv ili predstavljati difuzan proces. U stvari, neuritis nije pravilan izraz jer je vrlo malo nervnih bolesti…

Struktura nervnog sistema

Kakva je struktura nervnog sistema? Sastoji se od: a. Centralnog nervnog sistema koji obuhvata mozak i kičmenu moždinu b. Perifernog nervnog sistema koji se sastoji od nerava koji izlaze iz kičmene moždine i ulaze u…

Genetska medicina

Šta se podrazumeva pod izrazom »genetska medicina«? To je nova nauka koja se brzo razvija i koja se bavi okolnostima i uslovima koji utiču i obavljaju nasleđe. Zahvaljujući usavršavanju novih, veoma moćnih mikroskopa, danas je…

Nasledne ili urođene osobine povezane sa mentalnom i fizičkom zaostalošću

Navedite neke od faktora koji su povezani sa onim naslednim i urođenim bolestima koje prati mentalna i fizička zaostalost? a. Nasleđivanje defektivnih gena b. Razvoj abnormalnosti hromozomo, kao kod mongolizma, Klinefelterovog sindroma i Tamerovog sindroma…

Karakteristike nasleđa

Šta se podrazumeva pod nasleđenom karakteristikom? To je osobina ili telesna karakteristika koja se prenosi sa jedne generacije na drugu. Ovakvu osobinu ili karakteristiku određuju jedinice unutar jezgra ćelija zametka, koje se zovu hromozomi ili…

Nadbubrežna žlezda – funkcije i bolesti

Gde se nadbubrežne žlezde nalaze i kako izgledaju? Postoje dve nadbubrežne žlezde, po jedna na svakoj strani tela, i nalaze se upravo iznad bubrega. One su trouglog oblika, veličine većeg oraha. Iz čega se nadbubrežne…

Dojenje

Da li je dojenje bolje od hranjenja pomoću bočice? Da, svakako. Zbog čega je majčino mleko najbolje za novorođenče? Majčino mleko ima sve odgovarajuće elemente za najbolji rast i razvoj deteta; čisto je i sterilno;…

Rak jetre

Može li jetra oboleti od raka? Da, može oboleti od primarnog raka, tj. kada ćelije raka prvo nastanu u jetri, ili pak može postojati metastaza na jetri, pri čemu ćelije raka vode poreklo sa nekog…

Masna degeneracija jetre

Šta je masna degeneracija jetre? Masna degeneracija jetre je stanje u kojem je sadržaj masti u jetri mnogo veći nego što je noralno. Koji je uzrok masne degeneracije jetre? Do nje dolazi zbog slabe ishrane,…

Operacija jetre

U kojim se slučajevima vrše operacije na jetri? a. Povrede kod ranjavanja hladnim i vatrenim oružjem ili rupture (prskanja) u nesrećnim slučajevima. b. Apscesi jetre koji su obično komplikacija neke druge bolesti unutar trbušne duplje…

Toksični hepatitis

Šta je toksični hepatitis? To je izraz koji se koristi za povrede jetre prouzrokovane hemijskim otrovima ili lekovima koji štetno deluju na jetru. Kako se dobija toksični hepatitis? Može se brzo razviti posle udisanja ili…

Serumski hepatitis (Homologna serumska žutica, Hepatitis B)

Šta je serumski hepatitis? Infekcija jetre prouzrokovana virusom koji se verovatno razlikuje od mikroorganizma koji prouzrokuje infektivni hepatitis. Kako se dobija serumski hepatitis? Prenosi se putem transfuzije krvi ili plazme ili kontaminacijom (zagađenjem) od inficirane…

Zarazna žutica (Hepatitis A)

Šta je zarazna žutica? To je čest tip žutice koji se može javiti u obliku epidemije i koji prouzrokuje virusna infekcija. Postoje li i druga imena za zaraznu žuticu? Ona se zove još i epidemična,…

Ciroza jetre

Šta je ciroza jetre? To je izraz koji označava hroničnu generalizovanu destrukciju i skvrčavanje tkiva jetre sa poremećajem funkcije jetre u većem ili manjem obimu. Šta prouzrokuje cirozu jetre? Bilo koja bolest koja zahvati jetru…

Jetra – funkcije i poremećaji

Šta je jetra i gde se nalazi? Jetra je vrlo veliki, žlezdi sličan organ crvenomrke boje koji se nalazi u gornjem, više desnom delu trbušne duplje ispod dija­fragme i rebara. Širi se kroz gornji deo…

Tumori i rak jednjaka

Kakve tipove tumora jednjaka razlikujemo? a. Dobroćudne (benigne) tumore. b. Zloćudne (maligne) tumore. Kakva je relativna učestalost pojave tumora jednjaka? Smatra se da je približno jedan posto svih smrtnih slučajeva od raka posledica raka jednjaka.…

Proširenje vena jednjaka

Šta izaziva proširenje vena jednjaka? Smetnje u portalnom krvotoku, što će reći u cirkulaciji krvi kroz jetru. Ovo se uočava kod ciroze. Budući da krv iz probavnog trakta ne može da prođe kroz jetru, ona…

Ahalazija ili hronični spazam jednjaka

Šta je ahalazija ili hronični spazam jednjaka? To je oboljenje kod koga ne postoje nervi jednjaka, verovatno još od rođenja. Kao rezultat ovog nedostatka javlja se nesposobnost donjeg kraja jednjaka da se širi i opušta.…

Divertikulum jednjaka

Šta je divertikulum jednjaka? Divertikulum jednaka jeste utiskivanje ili hernija (kila) sluzne membrane (sluzokože) kroz mišićni zid jednjaka, što stvara kesastu oteklinu u inače glatkom sluzavom membranskom kanalu. Gde se obično stvara divertikulum? Divertikulum se…

Jednjak – povrede jednjaka

Koje su uobičajene povrede jednjaka? Najčešća povreda jednjaka prouzrokovana je gutanjem korozivnih materija, kao što je na primer ceđ, kamena soda, sirćetna esencija i dr. Ovo se veoma često događa maloj deci usled toga što…

Jednjak – zapaljenje jednjaka (Ezofagitis)

Šta izaziva zapaljenje jednjaka? Zapaljenje jednjaka (ezofagitis) javlja se povezano bilo s hernijom dijafragme (hijatalna ili hijatusna hernija), bilo s čirom u želucu. Kada se radi o hijatusnoj herniji, jedan deo želuca prodire u duplju…

Urođene deformacije jednjaka: traheoezofagealna fistula, atrezija i izrasline

Na kakve urođene deformacije jednjaka nailazimo? Najčešći tip urođenih deformacija poznat je pod imenom traheoezofagealna fistula. Ona predstavlja abnormalni spoj između jednjaka (ezofagusa) i dužnika (traheje). Kao posledica takvog jednog nenormalnog otvora, sluz, mleko ili…

Jednjak – funkcije jednjaka i uzroci bolesti

Što je jednjak? To je mišićava cev koja spaja ždrelo (farinks, ili zadnji deo grla) sa želucem. Kroz njega se sprovode progutana hrana i tečnosti u želudac. Jednjak nema nikakve uloge u varenju, već služi…

Varikokela

Šta je varikokela? Varikokela je oboljenje onih vena koje prate spermnu vrpcu. Šta prouzrokuje varikokele? Smatraju se urođenim deformitetom. U devedeset posto slučajeva javljaju se na levoj strani. Kako se postavlja dijagnoza varikokele? Kada lekar…

Infekcija pasemenika (Epididimitis)

Šta je epididimitis (pasemenik)? To je struktura koja se nalazi neposrodno pored testisa i koja je vezana za testis. Sastoji se od velikog broja cevčica koje sadrže spermu proizvedenu u testisu. Da li su infekcije…

Uvrtanje testisa

Šta je uvrtanje testisa? Zbog nekog nepoznatog razloga kod dečaka i mladih ljudi spermne vrpce testisa mogu se iznenada uvrnuti. To može nastupiti zbog suviše dugačke vrpce, zbog poremećaja u razvoju ili povrede. Kakvi su…

Hidrokela

Šta je hidrokela? Nagomilavanje bistre tečnosti u kesi oko testisa. Može se javiti i u spermnoj vrpci. Šta prouzrokuje hidrokelu? Uzrok je nepoznat. Da li postojanje hidrokele predstavlja opasnost po testis? Ne. Kako se leči…

Nespušteni testisi

Šta je nespušteni testis? U toku embrionalnog razvoja testisi se nalaze u abdomenu. Kako embrion raste, testisi se spuštaju u prepone i do vremena rađanja deteta stižu u mošnice. Izostanak takvog silaska ili nepotpun silazak…

Tumori i rak testisa

Kolika je učestanost tumora testisa? Maligni tumori testisa sačinjavaju oko pet posto svih malignih izraštaja koji se sreću kod muškaraca. Da li se tumori testisa češće javljaju na nenormalno razvijenim testisima ili nespuštenim testisima? Da.…