Medicinski rečnik – Pojmovi na A

Medicinski pojmovi na slovo A. Abecedni medicinski rečnik slova A, više od 210 medicinskih pojmova: A vitamin, A-Z test, A.C, Abdomen, Abinizam…

Ukoliko želite da objavite članak teme: Medicinski rečnik – Pojmovi na Č, javite nam se putem kontakt forme.

Amputacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Amputacija, hirurško uklanjanje nekog dela tela.

Anaciditet – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Anaciditet, nedostatak hlorovodonične kiseline u stomačnom soku.

Anaeroban – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Anaeroban, oznaka za klice koje mogu da rastu i da se razmnožavaju u odsustvu vazduha ili kiseonika.

Anafilaksija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Anafilaksija, stanje šoka koje je prouzrokovano ekstremnom alergijskom reakcijom ili senzitivnošću.

Analan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Analan, odnosi se na anus, čmar.

Analgetici – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Analgetici, lekovi koji olakšavaju, umanjuju bol, kao što je npr. aspirin.

Analiza mokraće – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Analiza mokraće, fizičko i hemijsko ispitivanje mokraće.

Anamneza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Anamneza, istorija bolesti, podaci koje bolesnik daje lekaruo ranijim bolestima.

Anastomoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Anastomoza, spajanje u jednu celinu dva ili više šupljih organa.

Androgen – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Androgen, muški seksualni hormon.

Anemija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Anemija, malokrvnost; nedostatak crvenih krvnih zrnaca, bilo da je u pitanju kvalitet ili kvantitet.

Anemija srpastih ćelija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Anemija srpastih ćelija, jedna vrsta nemije koja se karakteriše crvenim krvnim zmcima u obliku srpa. Ova anemija se najčešće viđa kod Crnaca i drugih tamnoputih ljudi.

Anestezija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Anestezija, gubitak osećanja, obično kao posledica izvesnih poremećaja ili stanje koje se javlja zbog dejstva određenih lekova da bi hirurg mogao da operiše, a da pri tom pacijent ne oseti bol.

Anesteziolog – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Anesteziolog, lekar koji se specijalizuje u primeni anestezije i reanimacije.

Aneurizma – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Aneurizma, nenormalno proširenje dela zida neke arterije.

Angina – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Angina, gnojno zapaljenje grla, ozbiljna infekcija krajnika (tonzila) udružena sa stvaranjem apscesa duž njih.

Angina pektoris – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Angina pektoris, bol u grudima, nekada se širi u levu ruku, ili u vrat, a prouzrokovan je spazmom koronarne arterije srca.

Angiokardiografija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Angiokardiografija, rendgeijološka metoda kojom se prikazuju srčane komore i veliki krvni sudovi koji izlaze ili ulaze u srce.

Angiom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Angiom, benigni tumor koji je sastavljen od limfnih i krvnih sudova.

Angioneurotski edem – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Angioneurotski edem, lokalizovan otok, najčešće se javlja na licu, a prouzrokovan je emocionalnim faktorima ili alergijom.

Angulus infekciozus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Angulus infekciozus, žvale, pucanje kože u uglovima usana usled nedostatka B vitamina.

Ankilostomijaza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ankilostomijaza, parazitamo oboljenje koje prouzrokuje rudarska glista.

Arkiloza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Arkiloza, spajanje, stapanje delova nekog zgloba tako da ostaju nepokretni.

Anofeles – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Anofeles, vrsta komarca koji prenosi malariju a ponekada i neka druga oboljenja.

Anoksemija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Anoksemija, nedovoljne količine kiseonika u krvi.

Anoksija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Anoksija, nedovoljno snabdevanje tkiva i organa kiseonikom.

Anomalija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Anomalija, skretanje od normalnog.

Anoreksija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Anoreksija, nemanje apetita.

Anorektalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Anorektalan, termin koji se odnosi na anus (čmar) i rektum (pravo crevo).

Anorganski – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Anorganski, ne potiče iz organskog (živog) sveta.

Anoskop – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Anoskop, instrument koji se upotrebljava za ispitivanje anusa (čmara) ili rektumase manifestovati mukom, povraćanjem, prolivom ili rašom kože, pojavom ospi.

Antacid – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Antacid, lek koji se upotrebljava da otkloni prekomernu količinu kiseline u stomačnom soku.

Ante partum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ante partum, pre porođaja.

Anterioran – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Anterioran, prednji, smešten spreda. Supr. posterioran, smešten pozadi.

Antialergici – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Antialergici, antihistaminski lekovi.

Antibakterijski – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Antibakterijski, koji sprečava rast i umnožavanje bakterija.

Antibiotici – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Antibiotici, lekovi koji su sastavljeni od ekstrakta živih organizama, kao što su gljivice, i koji imaju sposobnost da uništavaju bakterije ili da zaustavljaju njihovo rašćenje.

Antidot – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Antidot, materija koja se daje kod trovanja da bi neutralisala dejstvo otrova.

Antigen – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Antigen, makoja strana materija koja uneta u krv stimuliše stvaranje antitela.

Antihistaminik – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Antihistaminik, lek koji teži da poništi dejstvo alergijskog stanja.