Medicinski rečnik – Pojmovi na A

Medicinski pojmovi na slovo A. Abecedni medicinski rečnik slova A, više od 210 medicinskih pojmova: A vitamin, A-Z test, A.C, Abdomen, Abinizam…

Ukoliko želite da objavite članak teme: Medicinski rečnik – Pojmovi na Č, javite nam se putem kontakt forme.

Asepsa – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Asepsa, sterilno stanje u kome ne postoje bakterije.

Asfikcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Asfikcija, obamrlost.

Asimetrija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Asimetrija, nedostatak jednakih proporcija u odgovarajućim delovima.

Asimptomatski – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Asimptomatski, bez simptoma, znakova bolesti.

Askaris – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Askaris, okrugli parazitski crv, dečja glista; napada digestivni trakt (askaridijaza)

Askorbinska kiselina – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Askorbinska kiselina, vitamin C, neophodan za sitne krvne sudove.

Aspiracija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Aspiracija, zapadanje tečnosti ili čvrstih čestica u respiratorni trakt (u dušnik ili pluća).

Aspirin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Aspirin, acetilsalicilna kiselina, lek efikasan za ublaženje bolova i smanjivanje povišene temperature.

Astenija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Astenija, slabost.

Astigmatizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Astigmatizam, nepravilnost u zakr ivljenosti prednjeg dela oka.

Astma – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Astma, alergijsko stanje respiratornog sistema koje prati sviranje u grudima, kašalj i skupljanje sluzi, odnosno sluzavog ispljuvka u dušniku i dušnicama.

Astragalus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Astragalus, skočna kost, kost koja učestvuje u formiranju skočnog zgloba.

Astrocitom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Astrocitom, maligni moždani tumor.

Ašofovi čvorići – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ašofovi čvorići, grupe ćelija koje se vide kod dece obolele od reumatske groznice i kod koje postoji, usled toga procesa, i oštećenje srca.

Ataksija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ataksija, nedostatak mišićne koordinacije.

Atavizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Atavizam, pojava izvesne vrste koja podseća na primitivnog pretka.

Atelektaza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Atelektaza, delimično ili potpuno kolabiranje, splašnjavanje plućnog tkiva ili dela pluća.

Ateromi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ateromi, lojne ciste smeštene neposredno ispod kože.

Ateroskleroza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ateroskleroza, očvršćivanje, gubitak elastičnosti arterija (isto kao i arterioskleroza).

Atetoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Atetoza, necelishodni pokret udova.

Athezija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Athezija, priraslica, srasline, često kao posledica zapaljenja, a najčešće u trbušnoj šupljini ili na listovima plućne maramice.

Atipičan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Atipičan, netipičan, neoubičajen.

Atletsko srce – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Atletsko srce, sportsko srce, savremeni izraz za srce koje je oslabljeno usled napora, preteranog rada.

Atletsko stopalo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Atletsko stopalo, gljivična infekcija stopala.

Atom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Atom, najmanja količina nekog elementa koja može da postoji sama za sebe.

Atonija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Atonija, nedostatak tonusa kao što je slučaj kod mišića.

Atopija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Atopija, nalaženje tkiva ili organa na neuobičajenom mestu.

Atrezija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Atrezija, ne postojanje prirodnog otvora na nekom organu, greška u razvoju.

Atrijalna fibrilacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Atrijalna fibrilacija, treperenje pretkomora, nepravilnost srčanog rada koja polazi od delova srčanih pretkomora.

Atrijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Atrijum, gomji deo srčanog mišića, pretkomora srca; aurikula.

Atrofija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Atrofija, sušenje, smežuravanje, smanjenje nekog organa koji je prethodno bio normalan.

Atropin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Atropin, lek koji sprečava stvaranje sekreta, širi zenice oka i opušta, smanjuje spazme, naročito kada se radi o digestivnom traktu.

Audiogram – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Audiogram, snimak sluha; skup metoda kojima se ispituje sluh.

Aura – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Aura, neka vrsta upozorenja, predznaka osobi koja boluje od epilepsije da će se dogoditi epileptični napad.

Aurikula – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Aurikula, spoljni deo uha, ušna školjka. Ovaj termin se takođe upotrebljava za srčane pretkomore ili za jedan njihov deo.

Aurikulama fibrilacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Aurikulama fibrilacija, atrijalna fibrilacija.

Auskultacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Auskultacija, otkrivanje tonova i zvukova u organizmu slušanjem putem stetoskopa ili direktno.

Autoerotizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Autoerotizam, samonadraživanje ili masturbacija.

Autogena vakcina – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Autogena vakcina, vakcina koja je proizvedena od bakterija koje su uzete iz tela, odnosno sa tela pacijenta.

Autoimunizacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Autoimunizacija, imunitet koji potiče od materije koja se stvara, razvija, nastaje unutar pacijentovog sopstvenog tela.