Medicinski rečnik – Pojmovi na A

Medicinski pojmovi na slovo A. Abecedni medicinski rečnik slova A, više od 210 medicinskih pojmova: A vitamin, A-Z test, A.C, Abdomen, Abinizam…

Ukoliko želite da objavite članak teme: Medicinski rečnik – Pojmovi na Č, javite nam se putem kontakt forme.

Autointoksikacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Autointoksikacija, trovanje koje nastaje kao posledica poremećaja u metabolizmu ili zbog materija koje se proizvode unutar samog pacijentovog tela (zastareli izraz).

Autokalem – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Autokalem, kalem tkiva sa jednoga dela pacijentovog tela na drugi.

Automatizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Automatizam, delovanje koje nije pod kontrolom volje, kao što je, npr. hodanje u snu.

Autonomni nervni sistem – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Autonomni nervni sistem, deo nervnog sistema koji nije pod kontrolom volje.

Autopsija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Autopsija, ispitivanje tela posle smrti; obdukcija.

Avaskularan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Avaskularan, beskrvan; koji nema krvnih sudova.

Avltaminoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Avltaminoza, oboljenje usled nedostatka vitamina.

Avulzija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Avulzija, otrgnuće nekog dela tkiva.

Azijski grip – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Azijski grip, infekcija respiratornoga sistema koju prouzrokuje specifičan virus influence, gripa.

Azotni oksid – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Azotni oksid, gas koji se upotrebljava za anesteziju; smešljivac.

A-Z test – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

A-Z test, test za ispitivanje trudnoće za koji se koristi mokraća trudne žene.