Medicinski rečnik – Pojmovi na F

Medicinski pojmovi na slovo F. Abecedni medicinski rečnik slova F, preko 90 medicinskih pojmova: Facijalna, Fagocit, Faringitis, Febris undulans, Feces…

Ukoliko želite da objavite članak teme: Medicinski rečnik – Pojmovi na F, javite nam se putem kontakt forme.

Filarijaza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Filarijaza, parazitna infestacija udružena sa znatnim otokom nogu.

Filogenija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Filogenija, potpuni razvoj neke vrste.

Fimoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fimoza, suženost prepucijama tako da se ne može prevući preko glave penisa, posuvrnuta navlaka muškog polnog uda.

Fistula – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fistula, nenormalan kanal u čmaru ili oko njega; nenormalan kanal stvoren između dva šuplja organa, ili iz jednog organa do kože.

Fisura – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fisura, naprslina ili pukotina, kao što je fisura anusa.

Fitobezoar – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fitobezoar, grudva stranog tela koja se nalazi u želucu, ljudi koji su pojeli velike količine nesvarljivih materija, na primer dlake.

Fitoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fitoza, oboljenje prouzrokovano biljnim parazitom, kao što je npr. slučaj kod atletskog stopala.

Fizički pregled – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fizički pregled, inspekcija i ispitivanje tela ođ strane lekara.

Fiziognomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fiziognomija, fizički izgled.

Fiziologija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fiziologija, nauka koja proučava funkcije tkiva i organa.

Fizioterapija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fizioterapija, lečenje koje koristi prirodna sredstva (kupanje, masaža, oblozi).

Flatulencija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Flatulencija, nadutost trbuha usled gasova.

Flatus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Flatus, gas u donjim delovima digestivnog trakta.

Flebitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Flebitis, zapaljenje neke vene.

Flebolit – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Flebolit, kamenast konkrement u nekoj veni.

Flebotomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Flebotomija, puštanje krvi.

Flegmatičan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Flegmatičan, spor, lenj.

Flegmona – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Flegmona, difuzno zapaljenje vezivnog tkiva.

Fleksija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fleksija, pokret savijanja, kao što je na primer savijanje ruke u laktu; menjanje.

Fluorizacija vode – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fluorizacija vode, dodavanje soli fluorida pijaćoj vodi na njenom izvoru. Pomaže u sprečavanju kvarenja zuba kod dece.

Fluoroskopija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fluoroskopija, metod koji se koristi u rendgenologiji, prsvetljavanje tela ili nekog dela tela putem x-zraka i njihova pojava na specijalnom (fluroscentnom) ekranu. Ovaj metod je važan da bi se mogli uočiti pokreti organa.

Fobija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fobija, preterani, bolesni strah.

Fokomelija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fokomelija, urođena deformacija u kojoj postoji odsustvo podlaktice, nadlaktice, butine ili noge, ali šaka ili stopalo su prisutni i spojeni direktno sa telom.

Fokus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fokus, žarište, glavno mesto nekog patološkog, bolesnog procesa.

Fontanela – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fontanela, mekano mesto između kostiju na temenu novorođenčadi i dece mlađe od dve godine.

Femenjača – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Femenjača, foramen, otvor, kao što je na primer u kostima lobanje.

Forceps – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Forceps, porođaj forcepsom, porađanje uz primenu instrumenta poznatog kao forceps (specijalna klešta) koji se stavlja sa obe strane dečje glave.

Formativni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Formativni, uobličavajući, rani stadijum razvoja.

Formula – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Formula, obrazac, pravilo, propis; preskripcija; recept; takođe i sastojci ishrane za vreme prvih nekoliko meseci ili prvih godina života deteta; spravljanje obroka.

Fotofobija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fotofobija, nemogućnost da se izdrži na jasnom svetlu; nepodnošenje svetlosti.

Fraktura – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fraktura, bilo koji prelom kosti.

Fraktura – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fraktura u obliku zelene grane, prelom kosti koji ide koso u odnosu na njenu osovinu, a neproteže se duž cele Širine kosti.

Frekvencija respiracije – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Frekvencija respiracije, broj udisaja u minutu.

Frekvencija srčanog rada – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Frekvencija srčanog rada, broj srčanih otkucaja u minutu.

Frelihov sindrom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Frelihov sindrom, neaktivnost pituitame žlezde (hipofize) kod dece što dovodi do izražene gojaznosti i nedovoljnog razvitka genitalnih, polnih organa.

Frenetičan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Frenetičan, mahnit, besan, pomaman.

Frenični nervi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Frenični nervi, nervi koji oživčavaju, inervišu dijafragmu, prečagu.

Freničan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Freničan, odnosi se na dijafragmu, prečagu.

Frenum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Frenum, nabor kože ili mukozne membrane, vezica koja ograničava pokrete neke strukture, kao što je npr. frenum ispod jezika koji postoji kod neke dece pri rođenju.

Frigiditet – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Frigiditet, frigidnost, odsustvo seksualne želje kod žena.