Medicinski rečnik – Pojmovi na L

Medicinski pojmovi na slovo L. Abecedni medicinski rečnik slova L, više od 110 medicinskih pojmova: Letargija, Labirintitis, Lajšmanioza, Laktalbumin, Lambda…

Ukoliko želite da objavite članak teme: Medicinski rečnik – Pojmovi na L, javite nam se putem kontakt forme.

Lipaza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lipaza, enzim koji se stvara u pankreasu, a pomaže u varenju masti.

Lingvalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lingvalan, odnosi se na jezik.

Lipodistrofija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lipodistrofija, metaboličan poremećaj u kome mast iščezava iz prostora ispod kože.

Lipoidno oboljenje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lipoidno oboljenje, grupa oboljenja u kojima se depoziti materija sličnih masti javljaju u slezini, jetri i drugim organima. Niman-Pikova bolest i Gošeova bolest su Lipoidoze.

Lipom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lipom, benigni tumor masnog tkiva.

Liposarkom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Liposarkom, maligni tumor koji potiče iz masnog tkiva.

Lisa – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lisa, rabijes, besnilo.

Litijaza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Litijaza, stvaranje kamenova unutar organizma, npr. u mokraćnoj bešici.

Liza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Liza, postepeno kretanje nabolje, povlačenje i smanjenje simptoma i temperature; supr. kriza; takođe presecanje athezija za vreme operacije.

Lizin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lizin, esencijalna aminokiselina.

Lobanja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lobanja, kranijum, koštana struktura u kojoj se nalazi mozak.

Lobama pneumonija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lobama pneumonija, zapaljenje plućnih režnjeva.

Lobektomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lobektomija, hirurško uklanjanje nekog obolelog lobusa (jedan režanj) pluća.

Lobotomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lobotomija, operacija koja se obavlja na prednjem delu mozga u pokušaju da se uklone ili olakšaju izvesni oblici slaboumnosti.

Lobus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lobus, zaokrugljeni segment ili režanj nekog organa; pluća imaju pet lobusa.

Lokalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lokalan, ograničen; nerasprostranjen.

Lokalizovan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lokalizovan, ograničen na jedno mesto, negeneralizovan.

Lokomocija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lokomocija, sposobnost za kretanja.

Lokus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lokus, mesto; lokalizovana oblast.

Longitudinalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Longitudinalan, duž ose tela; po dužini.

Lordoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lordoza, preterano krivljenje lumbalne kičme, savijanje napred.

Losion – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Losion, medicinski rastvor koji se primenjuje na kožu.

Loša sanacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Loša sanacija, loše zaceljenje ili sjedinjavanje fragmenata slomljene kosti, srašćenje fragmenata u nepravilnom položaju.

Ludvigova angina – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ludvigova angina, infekcija dna usne duplje koja se proteže naniže duž vrata prema larinksu.

Lues – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lues, sifilis.

Luksacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Luksacija, iščašenje (kosti).

Lumbago – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lumbago, bol u slabinskom predelu, krstobolja.

Lumbalna oblast – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lumbalna oblast, krsta, slabinski donji deo leđa.

Lumbalna punkcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lumbalna punkcija, ubadanje iglom kroz lumbalni deo da bi se doprlo u kičmeni kanal i time se dobila spinalna tečnost, likvor.

Lumbodorzalno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lumbodorzalno, odnosi se na donji deo leđa i deo grudnog koša.

Lumbrikalni mišići – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lumbrikalni mišići, mali mišići u šaci i stopalu.