Medicinski rečnik – Pojmovi na M

Ova stranica Vam nudi više od 287 kratkih članaka- objašnjenja za medicinski pojam na slovo M: Macerisan, Maj bomijusove žlezde, Makrodoncija, Maksilarna kost, Maladaptacija…

Ukoliko želite da objavite članak teme: Medicinski rečnik – Pojmovi na M, javite nam se putem kontakt forme.

Mumps – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mumps, epidemični parotitis; zaušci; visoko kontagiozno virusno oboljenje koje prouzrokuje otok parotidnih žlezda koje su smeštene na uglovima viličnih kostiju.

Muskulatura– Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Muskulatura, svi mišići tela, mišićni pribor.

Muskuloskeletni sistem – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Muskuloskeletni sistem, kosti, mišići, ligamenti, tetive i zglobovi organizma.

Mutacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mutacija, promena u karakteristikama nekog organizma koja je nastala kao rezultat promena u genima ili drugim hereditamim faktorima.

Mutilirati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mutilirati, osakatiti, obogaljiti

Mutizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mutizam, mutavost; odsustvo govora.

Muva cece – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Muva cece, afrička muva koja ponekad prenosi agens koji dovodi do afričke bolesti spavanja.