Medicinski rečnik – Pojmovi na O

Medicinski pojmovi na slovo O. Ova stranica Vam nudi preko 110 članaka – objašnjenja za medicinski pojam na slovo O: Objektivni znaci, Oboljenje hijalnih membrana, Ocit, Odijev sfinkter, Oftalmektomija…

Ukoliko želite da objavite članak teme: Medicinski rečnik – Pojmovi na O, javite nam se putem kontakt forme.

Optimum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Optimum, najbolje stanje.

Optometar– Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Optometar, instrument za određivanje grešaka u vidu.

Optometrija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Optometrija, merenje ili određivanje jačine vida, refrakcije očiju pomoću optometra da bi se odredile naočari.

Opturator – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Opturator, otvor u karlici smešten između pubičnih i išijatičnih kostiju.

Oralan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Oralan, odnosi se na usta, usni.

Oralni hipoglikemički lekovi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Oralni hipoglikemički lekovi, lekovi koji se uzimaju kroz usta da bi se snizio šećer u krvi, a propisuje se za lečenje izvesnih oblika šećerne bolesti.

Orbikularni mišići – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Orbikularni mišići, prstenasti, kružni mišići koji okružuju, npr. oči i usta.

Orbita – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Orbita, koštana duplja u lobanji u kojoj je smešteno oko, očna duplja.

Organ – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Organ, specijalizovana struktura organizma koja obavlja neku samostalnu funkciju.

Organizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Organizam, bilo šta što živi, živ stvor; celina sastavljena od više organa.

Organska bolest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Organska bolest, bolest udružena sa promenama u strukturi organa a ne sa poremećajima u funkciji; supr. funkcionalna bolest.

Orgazam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Orgazam, klimaks, vrhunac seksualnog čina.

Orhidektomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Orhidektomija, hirurško uklanjanje testisa.

Orhidopeksija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Orhidopeksija, operacija na testisu koji se nije spustio u skrotum, mošnicu.

Orhitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Orhitis, zapaljenje testisa.

Orificijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Orificijum, otvor u nekoj telesnoj šupljini, kao što su nozdrve ili vagina.

Orijentisan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Orijentisan, svestan svoje okoline.

Orofarinks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Orofarinks, usta i ždrelo.

Orto – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Orto- predmetak sa značenjem prav, normalan.

Ortodontist – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ortodontist, zubni lekar koji se specijalizovao za lečenje nepravilnosti zuba, za njihovo postavljanje u pravilan položaj.

Ortopedija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ortopedija, grana medicine koja se bavi oboljenjima i stanjima kostiju, mišića, tetiva itd.

Ortopnea – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ortopnea, potreba da se sedi uspravno da bi se disalo, obično udružena sa srčanim ili plućnim poremećajima.

Ortopsihijatrija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ortopsihijatrija, grana psihijatrije koja se bavi uglavnom emocionalnim ili mentalnim problemima dece.

Ortoptika – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ortoptika, vežbe koje imaju za cilj poboljšanje funkcije očnih mišića.

Ortostatska albuminurija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ortostatska albuminurija, albumin u mokraći pacijenata koji stoje u jednom položaju duže vreme.

Os, usta – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Os, usta; takođe, kost.

Os kalcis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Os kalcis, petna kost.

Osalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Osalan, odnosi se na kosti.

Oscilacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Oscilacija, vibracija.

Osećaj – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Osećaj, čulo; shvatanje i zapažanje nekog osećaja.

Osetljivost – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Osetljivost, bol prilikom dodira nekog dela tela.

Osifikacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Osifikacija, pretvaranje neokoštalog tkiva u koštanu strukturi.

Osmologija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Osmologija, nauka o čulu mirisa, o mirisima.

Osmoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Osmoza, prolaz neke materije kroz membranu iz razređenog u koncentrovan rastvor.