Medicinski rečnik – Pojmovi na T

Preko 270 medicinskih pojmova na slovo T. Medicinski rečnik medicinskih pojmova na T: Tabes dorzalis, Tahikardija, Tamponada, Tarzus, Tecitis…

Ukoliko želite da objavite članak teme: Medicinski rečnik – Pojmovi na T, javite nam se putem kontakt forme.

Tonik – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tonik, lek koji se daje radi stimulacije organizma; takođe se odnosi na trajne mišićne kontrakcije ili spazam.

Tonus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tonus, normalni stepen sposobnosti kontrakcije većine mišića.

Tonzile – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tonzile, krajnici, limfne žlezde smeštene u ustima u blizini korena jezika.

Tonzilektomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tonzilektomija, hirurško uklanjanje tonzila, krajnika.

Tonzilitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tonzilitis, zapaljenje ili infekcija tonzila, krajnika.

Toplotna prostracija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Toplotna prostracija, stanje koje se karakteriše povečanom telesnom temperaturom, slabošču srčanog rada i stanjem nalik na šok; iscrpljenost usled toplote.

Toplotni grčevi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Toplotni grčevi, mišićni grčevi koji su posledica izražene prespiracije, znojenja, sa gubitkom soli iz organizma.

Toplotni raš – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Toplotni raš, promena na koži usled toplote; male ružičaste i crvene mrlje na koži udružene sa znojenjem koje se javljaju po izuzetno toplom vremenu.

Toplotni udar – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Toplotni udar, gubitak svesti usled prevelike toplote; sunčani udar.

Torakalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Torakalan, odnosi se na toraks, grudni koš.

Torako – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Torako, odnosi se na grudni koš, toraks.

Torako-akromijalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Torako-akromijalan, odnosi se na vrh ramena i grudnog koša.

Torako-lumbalna kičma – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Torako-lumbalna kičma, deo kičme koji se pruža od grudnog koša nadole do sakruma (krsne kosti).

Torakoplastika – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Torakoplastika, operacija koja se izvodi na zidu grudnog koša, u kojoj se uklanja nekoliko rebara; ponekada se obavlja u slučajevima tuberkuloze da bi se dovelo do kolapsa pluća i da bi taj deo pluća mirovao.

Torakotomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Torakotomija, hirurška incizija grudne duplje.

Toraks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Toraks, grudni koš.

Torpidan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Torpidan, otupeo, obamro.

Tortikolis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tortikolis, krivi vrat; grč mišića s jedne strane vrata zbog čega se glava drži nagnuta na tu stranu.

Torzija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Torzija, uvrtanje.

Torzija testisa – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Torzija testisa, akutno stanje u kome je vrpca koja vodi do testisa uvmuta. Hitna hirurška intervencija je potrebna da bi se spasli testisi.

Torzo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Torzo, tmp, telo.

Tragus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tragus, mala hrskavica upravljena prema unutra, a smeštena je iznad otvora spoljnjeg uha.

Traheitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Traheitis, zapaljenje traheje, dušnika.

Traheja, dušnik – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Traheja, dušnik, glavna cev kroz koju prolazi vazduh.

Traheobronhitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Traheobronhitis, zapaljenje dušnika i dušnica.

Traheotomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Traheotomija, hirurška incizija traheje, a obavlja se da bi se sprečilo ugušenje.

Trahom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trahom, virusno oboljenje očnih kapaka, najčešće se javlja u azijskim ili u afričkim zemljama.

Traka – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Traka, priraslica koja se sastoji od fibroznog tkiva.

Trakcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trakcija, vučenje ili istezanje putem primene sile na neki deo, npr. sistem natega kod polomljene kosti da bi se nadjačala kontrasila mišića, a kost ispravno zarasla.

Trakt – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trakt, staza, putanja; pribor, sistem.

Trankvilizant – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trankvilizant, lek koji se daje za smirivanje živaca.

Trans – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Trans, hipnotičko stanje. Predmetak sa značenjem kroz; preko.

Transekcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Transekcija, sečenje, presecanje.

Transferencija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Transferencija, osećanje naklonosti i ljubavi, neraspoloženja ili mržnje, koje pacijent ispoljava prema svom psihijatru.

Transfuzija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Transfuzija, davanje krvi primaocu od strane davaoca.

Transfuziona reakcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Transfuziona reakcija, reakcija prouzrokovana davanjem inkompatibilne, nepodudarne krvi.

Transiluminacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Transiluminacija, prosvetljavanje nekog organa ili dela tela da se pomogne uspostavljanju dijagnoze.

Transmigracija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Transmigracija, prolaz ćelija iz njihovog uobičajenog mesta gde se nalaze, u druga tkiva.

Transmisija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Transmisija, stanje koje se može preneti drugom.

Transmutacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Transmutacija, pojava da se jedna vrsta organskog života pretvori u drugu; evolucija, preobražavanje.